Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 januari 2010

D66 Wat Waarom Begroting 2010 november 2009

In de algemene beschouwingen hebben wij aangegeven dat we het onbegrijpelijk vinden dat er geen openheid is over de pijnpunten die nodig zijn om tot een sluitende begroting te komen. Ook zijn veel moeilijke punten naar de volgende raad geschoven.(Klik hier voor de complete beschouwingen).

Naar de verkiezingen toe   hanteren wij de leus      Anders            Ja         D66<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

D66 heeft ook bij de behandeling van de begroting enkele signalen afgegeven hoe we anders willen  invullen.

Voorzieningen in de kernen

Zonder exact te berekenen hoe, heeft D66 een voorstel gedaan het gemeentehuis goedkoper uit te voeren. Als bezuinigd moet worden op dorpshuizen en sportzalen in de kernen kan het niet zo zijn dat we een duur luxe gemeenthuis plaatsen. Hoewel ons voorstel niet ondersteund werd zien we toch beweging bij de andere partijen.

Aantrekkelijk buitengebied.

Lochem presenteert zich met een aantrekkelijk buitengebied. Wij hebben, samen met GL het signaal afgegeven om in plaats van de bezuinigingen een impuls te geven aan het groenfonds. Ook de verschuiving van budget van wegen naar fietspaden past hierin.

Wat betreft de overige punten is ons stemgedrag bepaald geweest door de grote lijn van onze visie. Enkele voorbeelden:

·        Geld mag  geen reden zijn om niet deel te nemen aan het sociale leven. Dus niet bezuinigen op armoedebeleid.

·        Over de voetbalvelden in Eefde was al afgesproken dat er een voorstel van het college zou komen. Een voorstel hiertoe indienen is goedkoop. 

·        Extra impuls accommodaties.

Schouwburg.

Vooruit lopend op de volgende vergadering wil D66 in het kader van open politiek graag veel meningen horen over de schouwburg in Lochem. Onze visie is dat Lochem wel een schouwburg moet hebben maar niet tegen elke prijs. Ook geen schouwburg die wil concurreren met het zelfde aanbod als bijvoorbeeld Zutphen en Deventer.

Graag nodigt D66 de inwoners van de gemeente uit om voor de volgende vergadering hun mening te geven.

G.Brummelman