Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 januari 2010

Machtsblok coalitie, raad december 2009

De afgelopen raadsvergadering verliep zoals D66 al vreesde. Kort voor de verkiezingen willen de coalitie partijen (CDA,PvdA,VVD en GL) geen val van het college. Resultaat elke inwoner van de gemeente hangt een lastenverhoging boven het hoofd.

Hieronder het D66 stemgedrag:

Centrum Lochem.

Dit keer ging de discussie over de investering voor en de locatie van de schouwburg, muzenhof,bibliotheek en Carion.  Hierbij was ook de relatie met het gemeentehuis aan de orde. Eens temeer bleek dat D66 anders tegen deze ontwikkelingen aankijkt. Naast het, voor D66 te dure gemeentehuis komt er door de coalitie nu nog een investering bij tot 20 Euro per inwoner. Wij vinden het jammer dat hierbij de enig aangetoonde meerwaarde namelijk de samenwerking tussen schouwburg en de andere partners werd afgewezen. Het D66 voorstel om de ontwikkelingen nog eens te bezien in een totaal plan voor het centrum zag men niet zitten. Wat ons betreft wordt financiele ruimte gezocht in het goedkoper maken van het gemeentehuis,

Nu er zoveel speelt in het centrum zoals het leegkomen van het oude gemeentehuis is het niet verstandig nog verder te gaan met een kaalslag. Een gemeente die zich wil profileren als groene en toeristische gemeente moet de gezonde linden niet kappen.

Accommodaties.

D66 heeft waardering voor het onderzoek dat nu is gedaan naar de accommodaties. Ook de urgentie van de investeringen in de cultuurhuuzen van bijvoorbeeld Epse en Harfsen zijn goed weergegeven. Volgens D66 kan de urgentie niet los gezien worden van de initiatieven van de mensen zelf. Met de toezegging van het college dat Harfsen naar voren gehaald wordt zijn we dan ook tevreden. Aan het zinloos indienen van voorstellen die toch al gebeuren doet D66 nier mee. Zorg blijft D66 houden over de financiering van de accommodaties in de kernen. Hierbij weer de vraag worden wel de juiste prioriteiten gelegd bij het uitgeven van gemeenschapsgelden?

WMO.

D66 is blij met het uitvoeringsplan van de WMO. De klantgerichtheid en de bereikbaarheid bij de uitvoering zullen we nauwgezet volgen.

Overig:

·      De verplaatsing van een boerderij naar de Dwarsdijk geeft een impuls voor de ecologische zone van de Dortherbeek en voor de economische structuur van de landbouw.

·      Het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs geeft mede garantie voor zelfstandig goed functionerende scholen.

·      Op een vraag van D66 heeft het college voor het toeristenseizoen een voorziening voor de Berkelzomp toegezegd.

·      D66 heeft aandachtgevraagd voor de werkzaamheden aan de riolering in Gorssel.

Graag nodigt D66 de inwoners van de gemeente uit om vragen te stellen en meningen te geven. 

G.Brummelman