Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 januari 2010

Harfsen: Gentiaan aansluiten op Lochemseweg?

Een D66 motie gesteund door Groen Links afgelopen maandag in de raad werd met algemene stemmen aangenomen. Hierin wordt het college opdracht gegeven om op korte termijn met de dorpsraad Harfsen in contact te treden over een proef voor het ontsluiten van de Gentiaan op de Lochemseweg. Hiervoor wordt in het dorpsplan Harfsen/KringvanDorth gepleit. D66 vindt dat onderdelen van dorpsplannen die zonder veel problemen snel gerealiseerd kunnen worden niet door lange procedures gehinderd moeten worden.