Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 februari 2010

AKKU Debat: D66 laat weten dat de ruim 7000 Lochemse 65plussers zelfstandig moeten kunnen blijven wonen

Gisteren op18 februari vond in het Wiitte Kerkje in Lochem het AKKUdebat plaats.De komende 4 jaar zal D66 er op toezien dat het Uitvoeringsplan Wonen-Welzijn-Zorg er op gericht om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen adequaat wordt uitgevoerd door de samenwerkende partners. Ook pleit D66 voor een dokterspost en kortere aanrijtijden van de ambulance.De kwalititeit van de thuiszorg behoeft aandacht en de basisvoorzieningen in alle kernen dienen op peil te blijven voor ouderen. Projecten die zorgen voor sociale activering van ouderen kunnen rekenen op steun van D66.

Akku ontvangt op dit moment geen enkele subsidie van de gemeente voor hun sociaal culturele activiteiten. Een veilige, toegankelijke binnenstad voor ouderen behoeft ook aandacht. Dit geldt zowel voor mensen te voet als op de fiets. Anders, Ja D66 dus!