Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 juni 2010

Programma Hoogfrequent Spoor

De fractie van D66 in de raad van Lochem gaat een poging doen om de raden van de 6 gemeenten aan de IJssellijn waar aanwonenden hinder gaan ondervinden van het Programma Hoogfrequent Spoor te mobiliseren. Door een geplande enorme toename van het personen- en goederenvervoer over de lijn Arnhem-Deventer zal de overlast van de lijn navenant toenemen als er geen maatregelen worden getroffen om die te voorkomen. Lees meer op deze site . Op 1 mei j.l. stond er al in de Stentor dat landsdeel Oost minister Eurlings geadviseerd had (zie hier ) over deze ontwikkelingen. Het advies was op dat moment geheim maar volgens de Stentor zou er zelfs gepleit zijn voor een nieuwe spoorlijn voor het goederenvervoer naar Twente. Reden om vanuit de volksvertegenwoordigingen heftig aan de bel te trekken dus! Voor actueel nieuws op dit gebied zie ook deze site vanuit het Overijsselse Borne. Daar was men kennelijk met name enthousiast voor een nieuwe Noordtak van de Betuwelijn.