Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 juni 2010

Oppositie voor D66 onvermijdelijk

Oppositie was voor D66 onvermijdelijk.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

Collegevorming als schoolvoorbeeld van oude politiek en geslotenheid.

(PERSBERICHT 26 APRIL 2010)

D66 fractievoorzitter <?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />Gerrit Brummelman hekelde in de raadsvergadering van afgelopen week de procedure bij de collegevorming. Het had er alle schijn van dat de partijen van de oude coalitie (PvdA, Groen Links, CDA en VVD) het al van te voren met elkaar eens waren.

Verbijsterend noemde hij het feit dat men alleen ja of nee had moeten zeggen tegen een akkoord en toen D66 en GB eenmaal nee hadden gezegd de oude coalitie partijen het akkoord toch vrolijk  gingen veranderen. Zoals bekend was voor D66 het breekpunt dat PvdA, GL en CDA ondanks de slechte financiële vooruitzichten voor het bouwen van een duur gemeentehuis bleven. Bij de VVD leek ruimte te zijn om er toch nog eens kritisch naar te kijken. Maar de VVD liet de discussie over bezuinigingen op het gemeentehuis varen.

De D66 voorman was ook zeer kritisch op de compleet besloten werkwijze tijdens het proces. Op de website van de partij staat de tekst van het akkoord waarop wij ja of nee moesten zeggen, zo gaf hij aan. Daarmee is er in elk geval openheid over wat er toen op tafel lag en kan iedereen oordelen over de keuzes die partijen toen gemaakt hebben.

Naar het oordeel van D66 heeft de informateur door zijn werkwijze geen enkele poging gedaan om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Ondanks de verkiezingswinst van D66, VVD en Groen Links is er een college-akkoord gekomen waarin CDA en PvdA standpunten overheersen. Daarmee is volgens D66 de stem van de kiezer genegeerd.

D66 gaat met overtuiging en op volle kracht de oppositie in en stelt drie punten centraal bij de beoordeling van de voorstellen: 1. Is er naar de inwoners geluisterd? 2. Is het in lijn met het D66 verkiezingsprogramma? en 3. Is het in tijd, geld en resultaat goed afgebakend?

Voor uw mening over zaken die de gemeente aangaan gaat u naar de Digitale Zeepkist op deze pagina.