Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 juni 2010

D66 Wat Waarom in de Raad juni 2010

Heeft het college controle op de plannen? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Krediet overschrijding Villa 60.
D66 heeft zeer kritisch uitgehaald naar het college. Een overschrijding van meer dan drie ton bij de bouw van de school zonder dit tijdig te melden is een politieke zonde. Wat moet dit worden voor de nog voor de deur staande projecten zoals het gemeentehuis. D66 wilde een extern onderzoek naar de oorzaken. Ook CDA en GB stonden op dit standpunt. De andere partijen durven deze confrontatie niet aan.

Positief saldo door dingen niet te doen.
In het persbericht gaf het college aan dat de gemeente er in 2009 weer in is geslaagd een positief saldo te halen. Bij bestudering van de cijfers bleek dat het overschot komt doordat verschillende projecten niet uitgevoerd of gestart zijn. Het bestemmingsplan is uitgesteld. Het door een motie van D66 ingestelde groenfonds is stil gezet enz.

Om beter en sneller inzicht te krijgen in dit soort zaken hebben zowel D66 als GL een motie ingediend. Beide moties zijn aangenomen.

Kunstgras sportclub Eefde.
D66 heeft voor de grasmat in Eefde gestemd. Door onduidelijkheid rond de rondweg heeft men jaren lang geen plannen kunnen maken. D66 vindt dat de wijze waarop de Eefdese gemeenschap de accommodatie via een stichting in eigen beheer neemt een voorbeeld voor andere dorpen. 

Hoewel de exploitatie nog niet geheel rond is vindt D66 dat dergelijke initiatieven beloond moeten worden.

Kulturhus Harfsen.
D66 vindt dat Harfsen een kulturhus verdient en heeft voor de volgende stap gestemd.

Barchem  Eekvenne
Onder voorwaarde dat ook daadwerkelijk 30% van de woningen voor rond de 170.000 Euro worden aangeboden heeft D66 voor gestemd.

Radio FM
Hoewel D66 voordelen zag in een samengaan met Berkelstroom heeft D66 ingestemd met het krediet voor Achterhoek FM. D66 zal blijven in gaan op de uitnodigingen om voor de radio het publieke debat aan te gaan.

Skatebaan in Lochem
Naar aanleiding van het artikel in de Stentor van 25/5 j.l. -Skatebaan dankzij ouders- heeft D66 schriftelijk de volgende vragen gesteld aan wethouder de la Court: 1)hoeveel geld is er nog beschikbaar van de 90.000 euro investering uit 2009 voor de skatebaan? 2) Klopt het dat het trapveldje achter de moskee 75.000,- euro heeft gekost en er van dit bedrag nog een tweede trapveldje is betaald dat bij de leverancier staat? 3)Er nog geen stichting is en ook nog geen geld is om de nieuwe skatebaan te realiseren, dit  in tegenstelling tot wat er in de krant heeft gestaan?