Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 juli 2010

“Krijgt Lochem het gemeentehuis dat ze verdient?”

Maandag 5 juli beslist de Gemeenteraad over het definitieve ontwerp van het nieuwe gemeentehuis, een ontwerp van architect Rau.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

D66 Lochem wil U graag van te voren uitleggen waarom wij tegen dit ontwerp zullen stemmen.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft D66 laten weten een heroverweging te willen van het bijna 26 miljoen kostend nieuwe gemeentehuis. Echter, de oude coalitie is doorgegaan na de verkiezingen. In haar bestuursaccoord staat dat het nieuwe gemeentehuis slechts “onder zeer bijzondere omstandigheden” ter discussie kan komen te staan. Met het voorstel voor het definitieve ontwerp is duidelijk dat dit niet gebeurt. Wij constateren dat het college lijdt aan het tunnelvisie syndroom.

Waarom wilden wij wél een heroverweging? De economisch onzekere tijden, de 5.5 miljoen structurele bezuinigingen vanwege maatregelen van de Rijksoverheid en het ontbreken van een samenhangende toekomstvisie op de gemeente Lochem na de herindeling.

Het gemeentehuis gaat bekostigd worden uit de Nuon gelden (18 miljoen) en de rest wordt geleend. Welnu, dat is nog wel uit te leggen aan de burger. Het plan is gepresenteerd als het nieuwe icoon voor Lochem aan de Berkel en wordt hét startpunt voor een veel groter en ambitieus project: de Etalage naar de Toekomst, een soort uitbreiding van het centrum. Heeft de krimpende gemeente Lochem met 33.000 inwoners (waarvan 13.000 inwoners in de stad woont en de rest in de 8 kernen) een dergelijk gemeentehuis met veel allure in de toekomst werkelijk nodig? D66 is voor een efficiënt, duurzaam, CO2 neutraal maar sober gebouwd gemeentehuis met een publieksfunctie die in het authentieke centrum blijft. Wij gaan uit van een toekomst waarin de overheid verder zal terugtreden en ambtenaren anders zullen gaan werken. Wij durven te stellen dat dit gemeentehuis een achterhaald idee is en niet past bij het karakter van Lochem.

Natuurlijk moet het ambitieniveau van deze mooie groene gemeente hoog zijn maar dan wel met een heldere blik op de toekomst waarbij ook over de gemeentegrenzen heen gekeken wordt. Wij zijn van mening dat deze ambities geformuleerd moeten worden met alle burgers van Lochem. Een werkelijk gedragen toekomstvisie met de blik op 2030.

Bovendien hebben wij grote vraagtekens bij de begroting en de mogelijkheden van de Etalage naar de Toekomst:

a)     Bijna een half miljoen wordt geïnvesteerd in het mogelijk aankoppelen van de Schouwburg aan het nieuwe gemeentehuis terwijl er nog 3 haalbaarheidsonderzoeken lopen.

b)     De kosten voor de inrichting van de buitenruimte zijn nog niet bekend en daarom niet meegenomen in de begroting.

c)      De ontsluiting naar het gebied is niet meegenomen. De fiets- en voetgangersroute is onduidelijk en ook de gevolgen voor de Noorderbleek.

Wethouder Bussink heeft verklaard zijn politieke lot te verbinden aan de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Het was beter geweest als hij met zijn college tot inkeer gekomen was.