Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 oktober 2010

Thema-avond Toekomstvisie 2030: Kracht van Lochem en 8 kernen

D66 peilt kernkwaliteiten gemeente voor toekomstvisie

Op een goed bezochte avond in het Kulturhus in Laren peilde D66 de kernkwaliteiten van de gemeente onder de aanwezigen. Door middel van een professioneel georganiseerde brainstorm konden zo’n 60 ‘kenners’ zich uitspreken over wat kenmerkend is voor dit gebied. Daarna werden deze kwaliteiten door groepen uitgezet tegen de trends die eerder door de gemeente als belangrijk waren aangegeven. Het leverde een breed scala aan te verwachten en gewenste ontwikkelingen voor de toekomst op waarmee D66 de toekomstvisiediscussie in de gemeente wil voeren. De partij zal het resultaat ook gebruiken in de dagelijkse gemeentepolitiek.

 

Fractievoorzitter Gerrit Brummelman gaf aan dat D66 de toekomstvisie  met meer deelname van de bevolking had willen ontwikkelen. Bovendien had het gemeentebestuur niet alleen trends moeten signaleren maar ook de kernkwaliteiten van de gemeente moeten benoemen. Al met al reden om inwoners van de gemeente door middel van een open uitnodiging in de gelegenheid te stellen om hierin mee te denken. Het resultaat was een levendige avond onder leiding van Tanja Abbas, steunfractielid van D66 en bestuurskundige, die in twee rondes iedereen aan het werk zette. Voor de pauze rolde daar een enorme berg aan suggesties voor de kernkwaliteiten uit waarbij er 7 uitsprongen waaronder Rust & Ruimte, Leefbaarheid en Recreatieve Aantrekkingskracht. Na de pauze ontstonden voor alle trends interessante kijkjes in de toekomst zoals: De Kwaliteit van de Gemeente versterkt de Vergrijzing, Digitalisering zal de Zorg Verbeteren of Bevolkingskrimp zal beroep op Saamhorigheid versterken.

Opmerkelijk was dat ook een niet eerder in beschouwing genomen trend werd gesignaleerd: Terug naar Kleinschaligheid. De groep die zich hiermee bezig hield vond dat een evaluatie van de herindeling op zijn plaats was en een groot gemeentehuis niet voor de hand ligt.

De deelnemers kregen de volgende dag een uitgebreid verslag toegestuurd van de resultaten van deze D66 brainstorm. (kernkwaliteiten, dialoog over trends)De partij kondigde aan in de toekomst meer thema-avonden met de bevolking te gaan houden.

                                   Het begeleidingsteam van D66

 

                                          Een druk bezochte avond

 

         Tanja Abbas neemt de resultaten door met één van de tafelhosts

 

D66 stemde tegen raadsvoorstel Bestuursopdracht Visie 2030.

Ons voorstel om Duurzaamheid als toekomst trend op te nemen in de bestuursopdracht afgelopen Raad haalde het gelukkig wel. Daarentegen kregen wij van geen enkele partij steun om samen   ­interactief- met de inwoners van Lochem na te denken over de kernkwaliteiten van deze gemeente.

Wat is de kracht van onze gemeente?

D66 vindt dat de kernkwaliteiten eerst vastgesteld horen te worden alvorens er een Toekomstvisie neergelegd kan worden. Wat zijn we en wat kunnen we, gaat vooraf aan wat we willen zijn.

Voor burgerparticipatie is in de maandag 25 oktober vastgestelde Bestuursopdracht slechts 3,5 uur gereserveerd. Dit vindt D66 veel te mager. Een Toekomstvisie is bij uitstek iets waarbij je de kracht nodig hebt van al je inwoners. Wij zijn er van overtuigd dat het gemeentelijk beleid beter zal worden als je de burgers erover laat meedenken. Bewoners kennen hun eigen omgeving beter dan welke deskundige van buiten ook.                                            

Het onderwerp "Visie-ontwikkeling gemeente Lochem" kan hier gedownload worden.