Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 december 2010

Wat Waarom in de raad december 2010

Wat Waarom in de raad van 6/7 december 2010.

De laatste vergadering van het jaar was niet de minst belangrijke. Met veel agendapunten over de toekomst van de gemeente Lochem.   Voor de overvolle agenda waren 2 avonden vergaderen nodig.  Toen ook de tweede avond nachtwerk leek te worden is op verzoek van D66 een deel van punten naar 2011 geschoven.  “Elk punt dient voldoende aandacht te krijgen en niet afgeraffeld te worden onder druk van de tijd”.

Openheid is een van de speerpunten van D66.  De fors overschreden begroting van de bouw van de Wilhelminaschool/ Vila 60 stond weer op de agenda. In de zomer had o.a. D66 om een onderzoek gevraagd.  Uit het onderzoek bleek dat in september 2008 het eerste signaal van overschrijding bij het college binnenkwam. Totdat in mei 2010 de raad op de hoogte werd gesteld was er 10 keer een bericht bij het college geweest.  Pas na de verkiezingen is de raad op de hoogte gesteld. Oordeelt u zelf waarom.

Visie 2030 toch serieus genomen.

Na jaren voorbereiden is het bestemmingsplanbuitengebied vastgesteld. Bij wijze van uitzondering kon D66 een keer een compliment geven. Het proces van burgerparticipatie is hier wel toegepast. Er lag dan ook een evenwichtig plan waar de belangen van natuur, landschap en economie in een goede balans zijn samen gebracht.  Omdat het proces jarenlang heeft geduurd is de actualiteit veranderd.  D66 heeft een motie ingediend om de inhoud van dit plan straks langs de meetlat van de Toekomstvisie 2030 te leggen.  Volgens D66 moet in het bestemmingsplan 2010 in overeenstemming zijn met de toekomstvisie  2030. Uit de visie van Lochem 2030 hoopt D66 te kunnen afleiden wat de inwoners willen met de punten als HAMAC, recreatiewoningen, rood voor rood enz.  De motie werd unaniem ondersteund.

Schouwburg behouden voor de Kern Lochem  maar wel met een fors bedrag minder subsidie.

Aangenaam verrast was D66 met het voorstel van VVD om de schouwburg voor decennia voor de huidige binnenstad van de kern Lochem te behouden. Dit voorstel haalde een meerderheid.  De VVD begint ook in te zien dat de coalitieplannen van gemeenthuis en de Etalage de Toekomst veranderde omstandigheden kent. Dit inzicht lijkt tot vernieuwing te leiden bij de VVD.  Ook de schouwburg zelf blijkt blij citaat : “Ook blijft de schouwburg met dit voorstel in de binnenstad, een wens van veel Lochemers.Directeur Mirjam Radstake: ‘‘Wij zijn erg blij met het voorstel van het college. Gezien de huidige economische situatie en de wens van veel inwoners om de binnenstad levendig te houden….”(bron website Schouwburg). D66 stemde voor de renovatie maar tegen het voornemen om dure ruimte te reserveren bij het nieuwe gemeentehuis voor mogelijke nieuwbouw van de Schouwburg. D66 stemde tegen de motie van de coalitiepartijen om maar liefst structureel 70.000,- euro te bezuinigen op de exploitatiesubsidie. Wij zijn van mening dat dit een besluit hoort te zijn bij de kerntakendiscussie in het voorjaar.

Wij wensen de burgers van de gemeente Lochem een groen, gezond en gelukkig 2011.