Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 februari 2011

Wat Waarom uit de Raad januari 2011

In de Raad van dinsdag 17 januari 2011 nam D66 de volgende standpunten in:

FAB (Functie Verandering Agrarische Bebouwing)

De zogenaamde 'rood voor rood' regeling die eerst (heel verstandig) door de Raad is stopgezet is opnieuw herijkt en aangenomen. D66 wilde graag wachten op de uitkomst van de Toekomstvisie. Een groot aantal amendementen en moties passeerden de revue in de Raad.

Echter, een echt fundamenteel debat over nut en noodzaak van deze regeling is niet gevoerd. D66 is geen voorstander van uitbreiding en grotere bebouwing in ons buitengebied waar de nu aangenomen regeling in wil voorzien. Wel is D66 voorstander van het stimuleren van ondernemerschap, kleinschalige bedrijvigheid (b.v.ZZP, ambachten aan huis, recreatie, stalling, energiepark) en het dubbel bewonen van grotere boerderijen. De verleiding van de huidige uitbreiding met grote woningen draagt niet bij aan de leefbaarheid en landschappelijkheid van het buitengebied, zo stelde D66 raadslid Piet Polderman. Alleen PvdA had ook grote twijfels maar die liet ze helaas als coalitiepartij varen. De projectontwikkelaars en makelaars kunnen weer voortvarend verder binnen de nieuwe regeling.

Onze argumenten zoals ontlasting van de ambtenaren, bestuur en raad, ongelijkheid voor uitgesloten boeren en geen stimulans voor nieuwe ideeën werden onvoldoende gedeeld.

De ontsiering ook na zonsondergang door nu hel verlichte woningen in plaats van donkere oude schuren kon in deze debatarme Raad niet worden beargumenteerd.

Jammer, door de nieuwe FAB regeling wordt straks de creatieve ondernemersgeest in het buitengebied onvoldoende gestimuleerd. Blijkbaar is D66 de enige die dit ziet als een gemiste kans van het gezond verstand.

Visie op Brede School Ontwikkeling

D66 is blij met de ontwikkeling van brede scholen in de gemeente Lochem. D66 Raadslid Carola Eppink hield hier een vlammend betoog over. Zij wees erop dat in vele andere landen de brede school ook als stimulans dient voor gelijke kansen voor kinderen om hun talenten te kunnen ontplooien. Er wordt in deze visie ook het nodige verwacht van de ouders aan bijdrage in tijd om de brede school tot een succes te maken. Welke van de 16 scholen in de gemeente Lochem gaan straks een netwerk van samenwerking opzetten? Dat is nog onduidelijk. D66 wil, en dit werd beaamd door de wethouder, dat bijzonder en openbaar onderwijs hierin adequaat samenwerken. D66 verwacht een voortvarende regie rol van de gemeente in de uitvoering en voldoende tussentijdse rapportage.