Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 maart 2011

GROEN LINKS wethouder verantwoordelijk voor kap 7 gezonde lindes

In navolging op eerdere berichten laat D66 weten vernomen te hebben dat de omstreden kap van de 7 gezonde lindebomen aanstaande vrijdag 11 maart gepland staat.

D66 heeft het college herhaalde malen verzocht om de Landelijke Bomenstichting te voorzien van de beloofde schriftelijke afwijzing waarin vermeld staat dat het college de kapvergunning niet wil intrekken. Deze schriftelijke afwijzing is nodig zodat de Bomenstichting een procedure kan starten om de kap alsnog via de rechter te voorkomen. Hiermee is de indruk gewekt dat de wettelijke mogelijkheid voor de burger wordt geblokkeerd.

Uit het rapport van Pius Floris Boomverzorging blijkt dat een deel van de 7 linden aangemerkt kan worden als landelijk monumentale waardevolle bomen. De bomen zijn gezond!

D66 blijft op het standpunt dat wethouder de la Court de Raad niet juist heeft geïnformeerd.

De wethouder was al geruime tijd op de hoogte gesteld door de Bomenstichting dat er adequate boombesparende grondtechnieken zijn speciaal voor lindebomen. De bomen moesten immers gekapt worden vanwege de hemelwaterafvoer werkzaamheden op de Kleine Markt. Door de motie van PvdA, GB en VVD wordt het oorspronkelijke Raadsvoorstel uitgevoerd inclusief de kap van de bomen. De wethouder heeft zich niet ingezet voor behoud van de bomen door de nieuwe boombesparende grondtechnieken niet te motiveren in de Raad. D66 vind net als veel Lochemers dat deze beeldbepalende karakteristieke bomen in het hart van Lochem deze lente opnieuw zouden moeten bloeien. D66 roept de betrokken burgers op, bij wijze van protest, om vrijdagochtend aanwezig te zijn op de Kleine Markt.