Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 maart 2011

Wat waarom in de raad februari 2011

D66 stond zeer kritisch tegenover het college in de raadsvergadering van afgelopen week. Veel voorstellen waren wat betreft D66 onvolledig of onvoldoende onderbouwd.

Huizen voor landgoed.

Aan Hooislagen achter landgoed Ampsen mogen in ruil voor sloop van stallen en schuren 3 woningen gebouwd worden. Deze ontwikkeling past bij onze visie. Echter de onderbouwing dat de bouw nodig is voor de exploitatie vind D66 een oneigenlijk argument.

Veiligheid N348.

Het voorstel variant keuze N348 QuatreBras-Joden/Scheuterdijk heeft onze instemming gekregen. Deze maatregelen passen bij de visie van D66 dat er geen nieuwe wegen moeten komen en de bestaande wegen veilig gemaakt moeten worden.  Met de motie voor permanente snelheidscontrole en inhaalverbod hebben we voorgestemd. Voor de fietsveiligheid op de nieuwe parallelweg heeft de wethouder ons een toezegging gedaan.

Beeldentuin.

Over de beeldentuin aan de Galgenoord heeft D66 aan het college haar visie geven. D66 staat achter ondernemers die met culturele initiatieven komen. Hierbij verwacht D66 wel dat de ondernemer zelf alles aandoet om de plannen rond te krijgen en niet direct naar gunsten van de gemeente vraagt.

Sportclustering  Almen gefeliciteerd.

D66 is een voorstander van initiatieven van de gemeenschap en het in eigen beheer nemen van de accommodaties. Het plan van sportclustering in Almen past daarin. D66 verwacht dan wel van het college inzicht in welke risico’s de gemeente loopt, welke investeringen voor de gemeente nog volgen en op welke termijn. Het college voorstel had echter teveel open einden. De meerderheid in de raad accepteert deze open einden.

Memo voorstel herinrichting Kleine Markt.

Via een motie van GB/VVD/PvdA wordt de herinrichting Kleine Markt voor ruim 100.000,- euro  toch uitgevoerd. De wethouder heeft niet het budget van het project MARKT in de hand kunnen houden. In deze tijden van bezuinigen nog meer geld uitgeven vond D66 niet verantwoord. De motie van D66 en GL om de 7 Lindebomen op de Kleine Markt te behouden haalde het niet.