Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 mei 2011

Gerrit Brummelman over Nijha in de Stentor

Gerrit Brummelman, fractievoorzitter D66 in de raad, over het voornemen van het college om het terrein van Nijha in Lochem aan het Twentekanaal aan te kopen:

Laat ondernemers ondernemen.

Het college vraagt de raad om in te stemmen met een verwervingskrediet van ruim 3 miljoen euro voor de etalage naar de toekomst.

Voorop gesteld dat de discussie in de raad nog moet plaatsvinden en wij graag luisteren naar goede argumenten heeft D66 grote vraagtekens bij de aankoop.

Met het krediet wordt het terrein van Nijha aangekocht. Er wordt dus 3 miljoen betaald voor een stuk grond van nog geen 2 hectare. Als we dan bedenken dat Stemin en Explorius nog tussen het gemeenthuis en het aan te kopen terrein liggen wat kunnen we dan nog meer verwachten?

Opvallend is, dat de vraag van het college nog geen maand nadat de visie Lochem 2030 is vastgesteld komt. In deze visie wordt gesteld dat de overheid zich op de kerntaken richt en meer overlaat aan de initiatieven van bedrijven en bewoners.  Dat staat volgens mij haaks op de onderbouwing van het voorstel voor de aankoop van Nijha. Het college stelt: “Het valt niet te verwachten dat marktpartijen de transformatie zelfstandig oppakken”.

Moet dan de gemeente in een tijd, waarin we miljoenen moeten bezuinigen het risico maar nemen?

De financiering wordt ondermeer onderbouwd met een alternatief woningbouwplan voor dure woningen. Nogmaals verwijs ik naar de visie 2030 waarin gesteld wordt dat we meer gaan bouwen voor jongeren.

De etalage naar de toekomst is gebaseerd op ontwikkelingen in de vorige eeuw.  De wereld is veranderd. Economische omstandigheden en de woningbouwprognoses vragen om een nieuwe realiteit. In Lochem staan op dit moment meer dan 200 woningen te koop en van het dure segment aan de Koedijk is er slechts één van de tien verkocht.

Krediet.

De raad heeft destijds een maximum krediet gesteld waar we nu overheen dreigen te gaan.  Het college geeft verder aan dat alle prioriteit voor woningbouw bij de etalage ligt. Dan moet de des investering van de grondaankoop in Lochem Oost ook toegerekend worden aan het krediet voor de etalage.

De etalage zou getrokken worden door projectontwikkelaars en het bedrijfsleven. Deze partijen beseffen heel goed “geen markt geen omzet” Moet dan de gemeente hierin springen en risicovolle grondposities innemen?

Temeer roept deze houding van het college vraagtekens op bij D66 omdat bij de deal met Nijha er geen enkele garantie is gegeven dat Nijha daarna in Lochem blijft.

Als de markt iets ziet in de etalage en deze gaat trekken dan kan er iets moois ontstaan. Maar D66 voelt er niets voor om onze NUON reserves op het spel te zetten voor een etalage waar het bedrijfsleven niet durft te investeren. Wij steken ons geld liever in de oude kern, in scholen en dorpshuizen en houden dan de zwembaden open.

Wat is er mis mee wanneer, als er geen loket mag komen in Gorssel dat de inwoners uit Gorssel, Epse en Eefde met een bootje via Ijssel en Twentekanaal naar het stand alone gemeentehuis van Lochem gaan om hun paspoort af te halen?

G.Brummelman

Fractie voorzitter D66.