Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 mei 2011

Wat waarom in de raad van mei 2011

De gemeenteraad van 9 mei was voor D66 reden om duidelijk stelling te nemen.

Met het 3de uitstel van de besluitvorming over Nijha/Etalage naar de Toekomst lijkt daar maar geen “Endt” aan te komen. Hierover leest U meer in een gezamenlijk bericht van D66 met Gemeentebelangen.

Damlaan.

Wij stemden in met de bijdrage om de spoorwegovergang Damlaan te beveiligen.

We verwachten wel een planning van het totale veiligheidsbeleid rond de mobiliteitsnota. En, nu ook van de gevaarlijke provinciale gewone verkeerskruispunten, want de aanpak hiervan schiet niet op.

Handhaving

De nieuwe handhaving ‘Samen zijn we één’ is gebaseerd op vertrouwen en heeft onze steun gekregen.

Dit mag echter niet tot softe aanpak en ongelijke situaties leiden. Onderscheid dient gemaakt te worden naar risico of  beleid. Daar waar nodig moet men strak en consequent handhaven.

Kapvergunningen.  

De kapvergunningen moeten goed beheerst worden nu dit straks anders geregeld wordt met een bestuurlijke eindverantwoordelijkheid. Zelfcontrole door de burger gaat bij bomenkappen niet werken is de mening van Raadslid Piet Polderman..

De gewijzigde algemene plaatselijke verordening (APV) heeft een aantal weeffoutjes die we nog graag opgelost zien. Bomenkappen mag van ons niet vanzelf wanneer de gemeente niet reageert. En op agrarische bouwpercelen moet hiermee ook correct en voorzichtiger gehandeld worden.

Bouw Prop-school.

D66 is voorstander van het Brede School concept. Dit is voor ons meer dan wat losse afspraken over samenwerking. Het voorstel om nu op dezelfde locatie de Prop-school te herbouwen beperkt alle mogelijkheden om in samenhang de toekomst van het basisonderwijs in Lochem te herijken. Wij konden ons dan ook vinden in het voorstel om eerst een onderzoek te doen naar alle opties zoals clustering en differentiatie. Ook bouwlocaties als Endt en de afgeschreven woningbouw locatie in Lochem Oost moeten hier worden meegenomen.

Bezuinigingen.

Het college heeft een eerste beeld gegeven van wat zij de “ombuigingen” noemen. Er worden (nog) geen echte keuzes gemaakt. Raadslid Gerrit Brummelman heeft het college meegegeven niet te tornen aan de kansen voor diegenen die het echt nodig hebben. Ook de kwaliteit van het buitengebied en het onderwijs zijn voor D66 van belang. Aan het college is gevraagd nog eens goed te kijken naar de gemeentelijke gebouwen en de mogelijkheid van het in eigen beheer geven van sportzalen en velden. Ook moet de krimp van het ambtenaren apparaat doorberekend worden met een verlaging van de kosten voor het gemeentehuis. De coalitie partijen hebben nog geen keuzes meegegeven. Het blijft daarom spannend in Lochem waar straks de klappen gaan vallen.