Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 juni 2011

D66 Wat waarom in de Raad van 6 juni 2011

Wordt (een deel van) de Coalitie wakker?

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

D66 ziet met genoegen dat nu ook andere partijen steeds vaker over  het te dure gemeentehuis beginnen te praten. Nu was het Groen Links die met een motie kwam om  160.000 euro leges kosten uit de begroting van de bouw te halen. D66 Fractie voorzitter Brummelman ondersteunde uiteraard dit voorstel.

Jaarrapportage.

De jaarrapportage is terug kijken. Het jaar is met een tekort afgesloten. Een groot deel van het tekort is te wijten aan de ruim 4 miljoen voor de Etalage naar de Toekomst. De positie van de gemeente is  financieel nog sterk dankzij de NUON gelden. Helaas lopen er nog teveel projecten achter in de uitvoering. Gelukkig is de rapportage wel goed uitgevoerd.

Aankoop grond Almen.

D66 heeft tegen onzekere, risicovolle aankopen van grond gestemd. Al helemaal begrijpt ze de onderhandelingsstrategie niet om daarbij ook nog grond veel te duur aan te kopen waar nooit op gebouwd mag worden. Dit voorstel staat haaks op de Visie 2030 waarbij de gemeente terugtreedt en grondaankoop over laat aan de markt.

Wel is D66 voor de start van de bouw van woningen in Almen waar men kan beginnen.

Vrijwilligersbeleid en Mantelzorg

D66 heeft niet kunnen instemmen met het huidige beleidsvoorstel. Dit werd raadsbreed ondersteund. Wethouder Heesen zal met een aanvulling moeten komen waaruit meer vernieuwing, ambitie en doelgroepen differentiatie zal moeten blijken. Ook heeft D66 gevraagd de waardevolle adviezen van de WMO Raad nader te bestuderen.

 

Traverse Eefde

Door de nieuwe rondweg West van de provincie moet de gemeente nu starten met voorbereiden van de herinrichting in Eefde. Goede participatie door belanghebbenden en vooral de dorpsraad is toegezegd. D66 verwacht een goed proces en een optimaal resultaat.