Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 september 2011

Wat Waarom in de Raad september 2011

<!–
@page { margin: 0.79in }
H1 { margin-top: 0in; margin-bottom: 0in }
H1.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10pt }
H1.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 10pt }
H1.ctl { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 10pt }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

Heeft het college de
zaak onder controle?


De eerste Raad bijeenkomst
na de zomer heeft D66 goed aangegeven hoe het politieke klimaat er
momenteel uitziet. Er heerst grote onvrede over de communicatie
hierdoor kwamen ook extra punten op de agenda van de laatste Raad.
Oppositie voeren wordt D66 wel erg makkelijk gemaakt dankzij dit
college.

N348.

D66 blij met keuze voor
verbetering op en rond het huidige tracé. De gehele raad is het
hierover eens. Deze keuze hadden wij in ons verkiezingsprogramma al
opgeschreven. En dat kan niet iedere partij zeggen.

Locatie basisscholen in
de kern.

Raadsbreed was men het er
over eens dat er drie locatie moeten komen in Lochem waar
basisonderwijs wordt verzorgd. Het college voorstel om nu te
ontsnappen aan dit kader is geschrapt. D66 had liever gezien dat aan
alle drie locaties ook de garantie voor openbaar onderwijs was
toegevoegd.

WMO blunder.

D66 heeft de WMO blunder
van ruim Euro 800.000 op de agenda geplaatst. Het college heeft wel
een onderzoek aangekondigd maar D66 wil een meer onafhankelijk
onderzoek in opdracht van de Raad. Wij stelden dan ook samen met GB
voor om de verantwoordelijkheid bij het college weg te halen en naar
de raad toe te trekken. Hoewel de coalitie partijen het met onze
kritiek eens waren was dit een stap te ver voor hen.

Trapveldje Graanweg
D66 is blij dat met de motie van GL het trapveldje weer open is gesteld. Hiermee zijn de problemen natuurlijk niet van de baan. Deze zomer kwam D66 in actie om opheldering te vragen over de plotselinge en daarmee ondoordachte sluiting van een van de weinige voorzieningen voor jongeren. D66 zoekt de winst in de toekomst: dat wil zeggen meer oog en dus beleid voor speelvoorzieningen in de wijken voor zowel kinderen als jongeren. Ofwel “It takes a village to raise a child”, aldus Raadslid Carola Eppink.