Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 oktober 2011

Bestuurswisseling bij D66 Lochem

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

Woensdag
12 oktober j.l. vond in een afdelingsvergadering van D66 Lochem in
Laren een bestuurswisseling plaats. Carel Petersen uit Epse trad
terug als voorzitter en voor hem in de plaats werd Gelfke Lootsma uit
Eefde tot voorzitter verkozen. Wierdy de Haan uit Eefde trad ook tot
het bestuur toe waarmee een vierhoofdig bestuur ontstaat. Wim van
Riel uit Lochem en Piet Looise uit Gorssel vervullen daarin de
functies van resp. penningmeester en secretaris.

In de vergadering werd een
plan gepresenteerd voor een permanente campagne van de partij waarmee
zij haar plaats in de Lochemse politiek wil verstevigen. Dit plan
wordt in een brede fractie uitgewerkt. Deze fractie bestaat uit de
raadsleden en steunfractieleden met daar omheen een extra groep
actieve leden.

Piet Looise memoreerde in
zijn dankwoord aan Carel Petersen dat het ledental van de partij in
de afgelopen 7 jaar van zijn voorzitterschap verdubbeld was. Met drie
raadsleden sinds de verkiezingen van maart vorig jaar kan D66 Lochem
terugkijken op een succesvolle periode. Het nieuwe bestuur is vast
van plan om die lijn door te trekken.