Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 oktober 2011

D66 Wat Waarom in de Raad oktober 2011

De raad van oktober kenmerkte zich door de vele moties van de verschillende partijen. Een goede zaak volgens D66. Zo kan de democratie zijn werk doen.

Duurzame energie landschappen

D66 Raadslid Piet Polderman heeft wethouder de la Court succes gewenst bij de uitvoering van de plannen rond duurzame energie. D66 vindt tot nu toe de resultaten van het duurzame beleid nogal mager. Samenwerking met een bedrijf om zonnepanelen voor particulieren in de markt te zetten kwam niet van de grond. De biovergistingsinstallatie ging naar een andere gemeente. D66 kijkt uit naar resultaten van Lochem Energie, Adel en het Armhoede project. Hierbij geeft D66 nog als tip om meer te kijken naar samenwerking met de Regio Achterhoek.

Bestuursrapportage

D66 Raadslid Gerrit Brummelman heeft gevraagd om meer transparantie als het gaat om de gemeentelijke financiën. Een motie mede ingediend door D66 is aangenomen. Deze motie vraagt om meer inzicht in de herwaardering van de door de gemeente aangeschafte gronden zoals bijvoorbeeld Lochem Oost. Hier zijn structurele tekorten van te verwachten. Verder zijn er andere hogere lasten waaronder loonstijgingen. Ook viel op dat er minder sociale woningen gebouwd zullen worden in onze gemeente.

Huishoudelijk afval

D66 heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de vermindering van huishoudelijk afval. Het Diftar systeem, waarbij per hoeveelheid afval moet worden betaald, blijft hierbij een discussie punt.