Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 februari 2012

Wat waarom in de raad 23 Januari 2012

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

Bestemmingsplan Recreatieparken de
Witte Berken en de Wakel

Met een dossier van
20 jaar en een uitspraak van de Raad van State moest B&W een
nieuwe belangenafweging maken voor een ontwerp Bestemmingsplan voor
de recreatieparken de Witte Berken en de Wakel. Deze belangenafweging
had naar de mening van D66 in het hier en nu moeten gebeuren. Waarom
koos het college er niet voor om de parken juist niet
uit te breiden ? D66 heeft tegen de uitbreiding van de parken
gestemd met het oog op de Visie 2030. Hierbij heeft D66 de belangen
van kwalitatieve kleinschalige recreatie, goed ondernemerschap en het
behoud van natuur in het buitengebied tegen elkaar afgewogen.
Daarnaast heeft D66 helaas moeten constateren dat er met de betrokken
burgers onvoldoende is gecommuniceerd. Ook had de Raad eerder
betrokken kunnen worden bij de belangenafweging. Een les voor de
toekomst.

Visie Openbare werken en
Buitendienst

Hoe gaan we verder
met de afdeling  openbare werken en de buitendienst? Het college
stelde voor eerst een visie beheer openbare ruimte vast te stellen.
D66 is akkoord gegaan met deze visie. Hoewel D66 voor totale
uitbesteding is (naar gesubsidiëerde en commerciële bedrijven) ,
lijkt dat nu nog niet verstandig. 20% eigen buitendienst  in
een andere opzet met teams is een goede stap. D66 wil dat het
uitbesteden verder wordt uitgezocht om dit op een hoger plan te
brengen. Bijvoorbeeld door te kijken naar de prestaties bij de te
onderhouden objecten en daarop af te rekenen. Dit is goedkoper en
effectiever. Verantwoordelijkheid en vertrouwen is daarbij
belangrijk.