Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 februari 2012

Wat en waarom in de raad Februari 2012

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

Gemeentelijk
Rioleringsplan!

Gezondheid,
milieu
maar
ook
duurzaamheid
en
klimaatverandering
komen
hier
samen.
Zware
regenbuien
die
veel
heviger
zijn
dan
vroeger,
ontkoppelen
hemelwaterafvoer,
vervanging
verouderde
riolering!
Alle
huishoudens
betalen
rioolheffing.
D66
wil
een
lager
basis
bedrag
met
opslag
naar
rato
waterverbruik.
De
burger
kan
zo
zijn
eigen
kosten
beinvloeden
en
de
vervuiler
betaalt!
Zo
houden
we
voor
de
toekomst
en
onze
kinderen
voorzieningen
in
stand
en
ook
betaalbaar!

 • Streef
  naar een duurzame en harmonieuze samenleving

55
jaar en ongevraagd woningadvies?


Er
is
ook
over
‘opplussen’
gesproken.
Weet
U
wat
het
is?
Advies
voor
aanpassing
aan
woningen
voor
ouderen
vanaf
55
jaar.
D66
Lochem
vindt
dat
55
plussers
best
individueel
geadviseerd
en
geholpen
kunnen
worden.
Een
plan
van
de
gemeente
om
iedereen
te
benaderen
vinden
we
te
ver
gaan.
De
huidige
generatie
55+
weet
zelf
heel
goed
wat
ze
wil!

 • Vertrouw
  op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen

Basisscholen
op termijn naar 2 locaties.


Er
is
nieuwe
huisvesting
nodig
voor
basisonderwijs.
Wij
willen
goede,
duurzame
en
multifunctionele
gebouwen.
En
vooral
geen
kapitaalvernietiging
betaald
door
de
gemeenschap!.
Daarom
heeft
een
combinatie
van
de
Prop
en
Prins
Hendrik
op
een
nieuwe
locatie
in
Oost
en
aanbouw
van
de
Joseph
aan
de
Toermalijn
de
voorkeur.
D66
Lochem
wil
spreiding
en
veilige
scholen
in
de
buurt
van
de
kinderen!

 • Kwaliteit
  van
  onderwijs
  met
  goede
  huisvesting
  is
  een
  voorwaarde.