Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 maart 2012

Investeer in jongeren

Investeer
meer in jongeren en richt een jeugdraad op. Dat vindt raadslid Carola Eppink
van de Lochemse  D66 fractie.


In de gemeente Lochem  is ongeveer een derde van de inwoners  tussen 0 en 30 jaar oud. De verwachtingen
zijn dat de vergrijzing van de gemeente de komende decennia verder zal
doorgaan. Nu wonen er zo’n 7000 mensen van 65 jaar en ouder. Hoe houden wij de
jongeren vast in deze gemeente, zodat jong ook voor oud kan blijven zorgen?

Als raadslid van D66 wil ik er voor pleiten
meer te investeren in onze jongeren. Zij horen bij onze samenleving, Juist nu
moet de gemeente beseffen dat 
jongeren  op serieuze wijze  betrokken dienen te worden bij alle
onderwerpen  die voor iedereen belangrijk
zijn: wonen, werken, scholing en vrije tijd.  Juist deze tijden van bezuinigingen en
economische veranderingen vraagt om een stem te geven aan de volgende
generatie.  Om te weten wat er leeft
onder  jongeren in onze gemeente
ondersteun ik het idee om een jeugdraad op te richten. Een manier om jongeren
te laten participeren en te betrekken bij een snel veranderende samenleving.  Dat is een serieus instrument om een gedragen
beleid te ontwikkelen. Wat is de woonbehoefte van jongeren, waar gaan jongeren
heen na de middelbare school, hoe kun je jonge startende ondernemers stimuleren
en ondersteunen, zijn er genoeg uitgaansmogelijkheden en is er voldoende
cultureel aanbod voor hen?

Jongeren hebben behoefte aan eigen ruimte om
hun identiteit en cultuur te ontwikkelen. Zelf ben ik 15 jaar jongerenwerker
geweest in de gemeente Leiden en weet ik dat een dergelijke plek een positieve
broedplaats is voor ontwikkeling van jongeren. Vanuit welzijn gedachten draagt
zo’n eigen plek bij aan de ondersteuning in het proces van volwassen worden
naast de rol die ouders en onderwijs vervullen. Het is bekend dat door vroeg
signaleren een hoop problemen voorkomen kunnen worden. Jongeren uit de molens
van jeugdzorg, justitie en andere instellingen gehouden kunnen worden en
daarmee de samenleving  niet alleen een
hoop geld bespaard maar vooral jongeren een hoop meer levensvreugde geeft. Zo’n
broedplaats heeft een eigen functie, fungeert 
bovendien als een duidelijk vindplaats voor alle betrokkenen dan alleen
een bankje op het marktplein. Een vindplaats waarin je laat zien dat je in
jongeren investeert dat zij onderdeel uitmaken van de gemeenschap. Een plek
waar  uiting gegeven kan worden aan eigen
(sub)culturen.

Punt
1 op de agenda wat mij betreft  is investeren in  een waardevolle Etalage voor de Toekomst  speciaal voor jongeren in  de gemeente Lochem. Een investering die de
gemeente dubbel en dwars gaat terugverdienen in de vorm van menselijk kapitaal
voor de gemeenschap.

Carola Eppink, raadslid D66

Gepubliceerd in de Stentor 17/3/12 opinie
pagina