Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 augustus 2012

En nu vooruit zonder schulden door te schuiven!

Maandag 2 juli is in de Raad  de kadernota 2013 behandeld.


In de kadernota wordt vastgelegd wat we willen gaan doen in onze gemeente, zodat dit in de begroting uitgewerkt kan worden.

Eerst hebben we het parkeren in Lochem behandeld. Onze motie samen met GB en VVD voor opheffen van betaald parkeren in de stad Lochem is aangenomen.

Moeilijker ging het over het gemeente loket van Oud Gorssel.Hoewel veel van onze eisen voor oud-Gorssel zijn ingevuld hebben wij bedenkingen bij de aanpak.Volgens D66 en GB was het eenvoudigste om het bestaande loket over te zetten naar de Oldenhof.De andere partijen willen eerst allerlei samenwerkingsverbanden smeden voor een voorziening. Men kon ons niet beloven dat dit er januari 2013 al is. Bovendien voor bijvoorbeeld paspoort of ID moet U dan toch naar Lochem. Dat vinden wij nu onredelijk, er kan ook later gekeken worden hoe dit afgebouwd kan worden.

Onze algemene beschouwingen over de kadernota kunt u lezen op onze website. D66 vindt dat er versneld gewerkt moet worden aan efficiency en taken afstoten en dat er geen schulden mogen worden door geschoven. Wij hebben hierover vier amendementen gemaakt en samen met VVD ingediend. Twee zijn aangenomen en over twee wordt de volgende vergadering opnieuw gestemd.

Verder heeft D66 ook een motie ingediend over de fietspaden langs de zandwegen. Het stemt ons droevig dat de fietspaden na de renovatie nu alweer zo verslechterd zijn en dat dit behalve door GroenLinks niet door de andere partijen wordt herkend! Blijkbaar kan onze gemeentedienst niet adequaat onderhouden en D66 stelt voor om dit middels een meerjarig prestatie contract aan een bedrijf uit te besteden.                                                                        Wij blijven hier, evenals het bomen -en groenonderhoud,  op terugkomen!

Wij wensen U namens D66 Lochem een goede zomervakantie! En straks? Vooruit!