Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 november 2012

Burger participatie

Van oudsher bestaat er een permanent spanningsveld tussen de wensen van de burger en die van de lokale overheid. Een van de antwoorden daarop is burgerparticipatie. Burgerparticipatie is hip! De overheid ‘in control’ is uit. De geëmancipeerde mondige burger zal steeds meer invloed willen uitoefenen. Met een overheid op afstand is dat ook gewenst en mogelijk. Maar dan moet burgerparticipatie wel serieus en doordacht toegepast worden. Niks is frustrerender om als burger door de overheid gevraagd te worden een bijdrage te leveren en zien dat er niks mee gedaan wordt. Hiermee draai je toekomstige initiatieven de nek om en word je als overheid weer in de controlrol gedrukt. En dat terwijl burgerparticipatie het politiek maatschappelijke noaberschap van de toekomst is.

Dit vereist een goed contact tussen burger en lokale overheid. En duidelijke kaders. Wat heeft de burger nodig om betrokken te blijven bij de samenleving en politiek? En hoe ondersteunen we burgers daarin? Het is allereerst belangrijk om te beseffen dat ‘de burger’ niet bestaat. Als overheid hebben we te maken met inwoners, kiezers, klanten, onderdanen, gebruikers en cliënten. Elk van deze burgers heeft zijn eigenheden en vraagt om andere manier te worden betrokken bij burgerparticipatie.

Maatwerk is het motto, ook bij burgerparticpatie. De kwaliteit van beleid zal worden vergroot, draagvlak zal worden versterkt, aan het rijtje typering van burgers kan bondgenoot worden toegevoegd en misschien komt de overheid van haar “ivoren toren imago” af. Zo kan de overheid burgers betrekken bij het raadplegen en samenwerken. Maar burgerparticipatie kan ook burgereigenaarschap worden. Sommige zaken kan de overheid prima helemaal aan haar burgers overlaten.

Ten tweede is het van belang om duidelijk te zijn over de rol rol van de overheid als het gaat om burgerparticipatie. Zij moet beslissen of iets zich wel leent voor burgerparticipatie. Leent het onderwerp zich er voor? Is er wel genoeg kennis aanwezig? Inhoudelijk maar ook bijvoorbeeld proceskennis. Vraagt het niet te veel tijd? Zijn de verschillende belangen wel te verenigen en tegenstellingen niet te groot?. Als overheid dien je dit te analyseren en de succeskans te berekenen. De overheid zal ook een aantal zaken moeten faciliteren. Organisatorisch, financieel of in natura met bijvoorbeeld een procesbegeleider of iemand van communicatie.

Kortom, burgerparticipatie doe je niet zo maar even. Het vraagt om een doordachte aanpak die verder gaat dan een paar keer een bijeenkomst of gesprek. Het vraagt om een open houding en duidelijke communicatie over de verwachtingen die burgers en overheid van elkaar hebben. Het vraagt om een flexibele aanpak in plaats van dichtgetimmerde juridische constructies. D66 Lochem gelooft in zo’n doordachte aanpak rond burgerparticipatie en vindt het ook een noodzaak. Burgers zelf verantwoordelijkheid laten nemen en het ook geven is de toekomst!