Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 februari 2013

Voor de (d)Raad februari

Tijdens de raadsvergadering van februari kondigde de burgemeester zijn vertrek aan en werd een D66 motie aangenomen zodat het college een nieuw voorstel moet maken voor clustering van FAB-woningen in Laren. Bij de discussie over de Traverse Eefde kreeg het college een mandaat hoewel D66 voor Highpoort was vanwege het draagvlak.     

Burgemeester

Tijdens de afgelopen Raad kondigde Burgemeester Frans Spekreijse zijn vertrek aan. D66 prijst dit moedige besluit. Lochem staat daarmee aan de vooravond van het krijgen van een nieuwe burgervader of moeder. D66 roept Lochemers op hun voorkeur aan te geven. Lochem hoort de burgemeester te krijgen die het verdient!

Clustering Laren

Een door D66 Lochem ingediende en aangenomen Motie haalde de pijn niet uit een langlopend debacle rondom FAB rechten en Clustering in Laren. De motie gaat zorgen dat voor eens en altijd de kaders duidelijk worden en gemarchandeer in de marge uitgebannen gaat worden. Een inwoner van Laren schreef o.a. na afloop van de Raad:

“……bedanken voor de wijze waarop D'66 in de raadsvergadering van afgelopen maandag de discussie over de clustering van FAB-rechten in Laren gevoerd heeft….Ik kan je zeggen dat wij het zeer waarderen dat je vanuit dat standpunt toch ruimte hebt gevonden om onze argumenten mee te laten wegen……ons vertrouwen dat ook de transparantie in bestuurlijke processen en beleidsbepaling bij D'66 hoog op de agenda staan….”

Traverse Eefde

Een traverse is een doorgaande provinciale weg of verkeersader door de bebouwde kom. D66 wil dat Eefde een traverse krijgt die veilig is en die recht doet aan bestaande situatie. D66 stelde voor eerst de effecten van de nieuwe rondweg af te wachten en bij een te nemen besluit te gaan voor de breedst gedragen variant: Highpoort. Een meerderheid van de raad gaf het college echter mandaat bij het vaststellen van een keuze.