Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 oktober 2013

Wat Waarom in de Raad D66 Lochem van september

Op 9 september was de eerste gemeenteraadvergadering na het zomerreces. Het was ook de laatste keer onder het voorzitterschap van burgemeester Frans Spekreijse. Met dank voor zijn inzet en bewezen diensten hebben we dezelfde week afscheid genomen.

Onze standpunten in de meningsvorming over de privatisering voetbalvelden, een hotel in Epse en de visie welzijn delen wij graag met U.

D66 is voor het onder lokaal in eigendom brengen van accommodaties en sportvelden. Wij zijn van mening dat mensen die belang hebben bij de voorzieningen hiervoor als eigenaar het beste kunnen zorgen. D66 heeft altijd aangegeven dat de verenigingen van de voormalige gemeenten Gorssel en Lochem gelijk gesteld moeten worden. Dat het college nu eindelijk met dit voorstel komt kunnen we op ons conto schrijven. Wanneer de velden van oud Lochemse verenigingen aantoonbaar in een achterstandsituatie komen moet hierover gesproken kunnen worden.

Er ligt een plan voor een Hotel bij Epse (vanaf het dorp aan de weg naar Deventer bij ‘de Smid’). Omwonende maken zich zorgen over parkeer en verkeersoverlast. Ook is straks het hotel zichtbepalend voor de buurt. Het Hotel kan goed zijn voor onze locale economie en de werkgelegenheid. Er zijn nu vooral vragen over de inrichting van Epse Noord en de ontsluiting. D66 vindt het zeer belangrijk dat er meer duidelijkheid wordt gegeven.
Met name voor omwonenden en dorp Epse, maar ook voor de raad, is een bijeenkomst noodzakelijk. Overijssel, Gelderland, Deventer en Lochem die samen verantwoordelijk zijn voor de gebiedsinrichting, moeten hierbij zijn. Zij kunnen openheid geven en in overleg gaan.
Inmiddels is D66 gebleken dat Deventer hier graag aan mee wil werken.

Derde punt was een visie op welzijn van de gemeente. Op dit voorstel van het college heeft de WMO raad een advies gegeven. Net als D66 zijn zij van mening dat er teveel wordt uitgegaan van maakbaarheid van bovenaf. Dus niet directief, maar door samen te werken met alle initiatieven van mensen en maatschappelijke partners zoals SOL en Sociaal Cutureel Werk.