Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 oktober 2013

Wat Waarom in de Raad D66 Lochem van oktober

Op 14 oktober vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in Lochem onder leiding van de nieuwe, tijdelijke burgemeester mevrouw Helmi Huijbregts. Wij hebben het als heel plezierig én zakelijk ervaren en hebben alle vertrouwen in haar uitvoering van dit ambt.

Bedrijf Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte ( BBOOR)

Het nieuwe groen- en onderhoudsbedrijf buiten de deur van de gemeente! Een initiatief van de gemeente, afvalbedrijf BerkelMilieu, 2Switch, Cambio, Delta en het ‘Het Plein’. Het proces is gelopen, wij hebben vertrouwen in de oprichting van dit BBOOR. Er is nu duidelijkheid en D66 Lochem wenst BBOOR en de ambtenaren die overgaan veel voorspoed en werkplezier.

Sportvisie gemeente Lochem; “Lochem beweegt !”

De sportvisie maakt duidelijk hoe we in de toekomst omgaan met sport en bewegen. D66 Lochem ondersteunt deze visie met de keuze om sport als middel te zien voor het bereiken van meerdere doeleinden. D66 is ook blij met de oprichting van de Stichting Leergeld. Vooral voor jeugdigen die dat nu niet kunnen wordt het mogelijk om toch te sporten.

Bestuursrapportage(BURAP)

D66 heeft kennis genomen van deze tussentijdse rapportage van het college. Er zijn doelen naar achteren te geschoven, er is geen bijsturing en er worden grepen gedaan uit de algemene reserve met de belofte 2015/2016 terug te storten. Voor D66 is dit doorschuiven van verantwoordelijkheden naar de volgende raad.

Winkeltijdenverordening

D66 nam het initiatief voor een motie over verruiming van winkeltijden. Laat ondernemers/winkeliers zelf met elkaar en de gemeente de winkeltijdenverordening opstellen. Het college pakt dit nu op.