Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 november 2013

“Een volwassen democratie durft in de spiegel te kijken”

Afgelopen zaterdag was het congres 98 van D66 in de Central Studios in Utrecht. Het achtennegentigste congres. Uiteraard was D66 Lochem ook hierbij aanwezig. De dag werd afgesloten met een enthousiasmerende slottoespraak van onze partijleider Alexander Pechtold.

1 punt in het bijzonder is blijven hangen na de toespraak. Alexander citeerde de secretaris-generaal Thorbjørn Jagland van de Raad van Europa. Die heeft gezegd dat een volwassen democratie in de spiegel durft te kijken. Het heeft mij aan het denken gezet; doen en durven we dat lokaal wel genoeg? Laten we het wel toe? Of is de lokale politiek vooral in zichzelf gekeerd ?

Enige tijd terug publiceerde de Stentor de ingezonden brief van fractiegenoot en raadslid Piet Polderman. De titel luidde: Klokkenluiders moet je niet doodzwijgen. Hij haalde in het artikel enkele vermeende misstanden binnen onze gemeente aan en riep de burgerij op dit te melden. Slechts dan kan de raad haar controlerende taak uitvoeren. Immers, de raad kan slechts controleren wat er aan informatie voorhanden is. Maar moeten we wel wachten tot de burger naar ons toekomt?

Piet schreef ook dat voortdurende aandacht essentieel is en hernieuwde bewustwording noodzakelijk kan zijn rondom kwesties die de integriteit aangaan van het ambtelijk en bestuurlijk apparaat van de gemeente Lochem. En in de geest van het citaat van Jagland: niet alleen kijken, maar ook bekeken willen worden!

D66 is een open en transparante partij. Op het congres waren bijvoorbeeld ook diverse vertegenwoordigers van andere partijen aanwezig. Een volwassen democraat durft in de spiegel te kijken en laat zich bekijken. Het siert ons, maar wij zijn mensen en kunnen dus ook fouten maken. Wij hebben ook onze blinde vlek en niks menselijks is ons vreemd. We hebben dus hulp nodig indien we van het integere pad afraken.

Helaas scoort de Gemeente Lochem relatief laag op integriteit in vergelijking met andere gemeenten, volgens het Buro Integriteitszorg de Achterhoek. D66 Lochem wil daarom verbetering en het niveau omhoog  brengen. Voor onszelf, maar vooral voor de burger. Als het aan ons ligt voegen we de daad bij het woord.

In ons verkiezingsprogramma 2014 zal dan ook staan dat er een jaarlijks verslag moet komen van het integriteitsbeleid in de begroting en de jaarrekening. Er dient een onafhankelijke integriteitsfunctionaris te worden aangesteld en medewerkers, bestuurders en fracties dienen periodiek bijgeschoold te worden  over integriteit.  Wij willen graag in de spiegel kijken en daarom  hebben we af en toe ook iemand nodig die ons deze spiegel voorhoudt.

Een volwassen democratie durft in de spiegel te kijken. En een volwassen democratie laat zich de spiegel voorhouden! Een D66’er doet vanzelfsprekend beide .

Hamp Harmsen

Lijsttrekker D66 Lochem