Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2013

Open houden die kleine scholen.

Onderwijs is altijd een belangrijk beleidsgebied van D66 geweest en zal dit ook altijd blijven. Goede onderwijsvoorzieningen zijn de basis voor een duurzame samenleving en economie. Scholen in kleine kernen hebben daarnaast een belangrijke nevenfunctie voor de leefbaarheid van een kern.

Zaterdag stond in de Stentor een klein artikeltje met als kop: “D66: Slechte kleine school moet sluiten”.  Kleine basisscholen op het platteland die ondermaats presteren zouden de deuren moeten sluiten. D66 kamerlid Paul van Meenen beschrijft echter dat D66 er juist voor wil zorgen dat kleine scholen open blijven. Daarentegen adviseert de Onderwijsraad dat scholen met minder dan honderd leerlingen haar deuren sluiten. Het kabinet wil deze maatregel niet invoeren, maar trekt wel de extra bijdrage voor kleine scholen al in. Bestuurders van basisscholen in dun bevolkte gebieden moeten het dus voortaan zonder de kleine scholen toeslag doen. En dat gaan we merken in de kwaliteit, is de verwachting.

De prognose voor scholen in kleine kernen in onze regio is somber. We stevenen af op minder natuurlijke aanwas en toenemende krimp. De belangrijkste overwegingen van ouders om kinderen op een bepaalde school te doen zijn de kwaliteit van het onderwijs en of de school dicht bij huis is. Voor ouders is de ideale basisschool dichtbij, van goede kwaliteit en met prettige leerkrachten. Daarnaast vinden mensen voor de leefbaarheid in kernen voorzieningen als; een basisschool, bushalte, speelplekken, huisarts en een supermarkt  belangrijk.

De kleine scholen toeslag eraf nekt straks de kleine scholen. Het kabinet maakt geen keuze. D66 wel ! Aanpassen die bekostiging van kleine scholen, meent onze woordvoerder onderwijs Paul van Meenen. Doen, zeggen we hier in de Achterhoek! Voor de leefbaarheid van de kernen is het behoud van lokaal basisonderwijs essentieel, dit betekent immers ook het leefbaar houden van de kernen. En daarmee aantrekkelijk zijn voor nieuwe aanwas en wellicht minder uitstroom van jonge mensen. Open houden die kleine scholen dus

Hamp Harmsen

Lijsttrekker D66