Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 november 2013

Kiezen voor de juiste weg!

D66 Lochem heet de beoogd burgemeester van Lochem, Sebastiaan van ’t Erve van harte welkom.  Slechts twee dagen na zijn bekendmaking staat er al een artikel in de Stentor waarin van ’t Erve oproept meer aandacht te hebben voor het onderhoud van bruggen en wegen in onze regio.

Er is geen geld om de wegen in Lochem fatsoenlijk te onderhouden. Uit onderzoek blijkt dat veel wegen binnen nu en tien jaar groot onderhoud nodig hebben. Dat gaat de gemeente Lochem tussen nu en 2020 per jaar 2 tot 3 miljoen euro kosten. Dat is veel meer dan de 900 duizend die de gemeente per jaar beschikbaar heeft. In de afgelopen jaren is het onderhoud van onze wegen tekortgeschoten.  Lochem moet dus nadenken hoe het anders kan. De gemeente starte daarom een zoektocht met bewoners en professionals of dit mogelijk is. Dit project heet Pilot functiegericht wegbeheer Vedel.

Vedel staat voor het Verwolde Duurzaam Energie Landschap; ruwweg het gebied rondom landgoed Verwolde en camping Schurink. Het wordt begrensd door de Verwoldseweg, de Dwarsdijk, de Koebushorst en de N332. In dit gebied is al een bewonersgroep actief rondom duurzaamheid. Mede om die reden is er na overleg met deze groep en dorpsraad Wakker Laorne gekozen voor dit gebied als ‘pilotgebied’.

Ons wegennet is een belangrijk element in onze samenleving. Onzorgvuldig met de bestaande situatie omspringen heeft verstrekkende gevolgen voor individuele burgers en onze lokale economie. De juiste weg zoeken gaat volgens D66 op meerdere sporen. Zoeken naar de win-win situatie !  Met duidelijke financiële kaders kunnen bewoners zelf oplossingen aandragen zoals in de pilot Vedel. Dat vereist echter ook een duidelijke visie op het wegennet door de gemeente. En duidelijkheid over beschikbare financiën. De middelen zijn beperkt, bij de instandhouding van het wegennet moeten daarom keuzes gemaakt worden.

D66 vindt dat de gemeente moet investeren in goede wegen en veiligheid voor fietsers, goed onderhoud van wegen boven de aanleg van nieuwe. Zandwegen zijn een charme van onze gemeente en moeten daarom behouden blijven. Waar wegen afgewaardeerd kunnen worden qua functie en gebruik moet dat echter ook kunnen.

De pilot functiegericht wegbeheer Vedel verdient een kans van slagen. De “routekaart” is echter niet duidelijk aangegeven. De kans op verdwalen is daarom groot. Het bestuur van de gemeente Lochem is daarom nu aan zet. Zij moet de “routekaart” aangeven, zodat de inwoners kunnen kiezen voor de juiste weg.

In de geest van Warren Bennis(1925), een pedagoog, futuroloog, bestuurder en adviseur van vier Amerikaanse presidenten: De gemeente moet haar zaken niet alleen goed willen doen, maar moet vooral voor het algemeen nut de goede dingen doen ! In dit geval moet de gemeente dus niet alleen burgers willen betrekken in de besluitvorming,maar ook zelf een heldere visie op het wegennet en afgebakende financiële kaders geven.

Hamp Harmsen

Lijsttrekker D66 Lochem