Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 december 2013

Over de IJsseldijken

“ Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,…”(Hendrik Marsman 1899- 1940 )

Deze beroemde zinsnede is vast bij u bekend. Helaas valt er niets te zien  voor de mensen die willen wandelen of fietsen over de IJsseldijken van Gorssel naar Eefde of Epse.

De IJsseldijken vanuit Gorssel zijn namelijk niet toegankelijk voor wandelaars en fietsers Waarom niet ? Goede vraag, een logische verklaring is er niet voor. Het is weliswaar goed gebruik van de Waterschappen in Nederland om nevengebruik van de rivierdijken mogelijk te maken, echter  lijken de IJsseldijken vanuit Gorssel hier een uitzondering op de regel te zijn.

De IJsseldijken worden beheerd door het Waterschap Rijn & IJssel, zij kunnen dus deze dijken  toegankelijk maken voor iedereen. De Dorpsraad Gorssel strijdt al jaren voor openstelling van de dijken, maar helaas krijgen zij geen medewerking van het Waterschap. Er zou sprake zijn van toezeggingen aan eigenaren van belendende percelen, waarvan echter geen schriftelijke afschriften bestaan. Er is dus geen sprake van beperkte rechten van aanwonenden.

Elk bestuur moet bij besluiten voordelen voor het algemeen nut afwegen tegen speciale individuele belangen die mogelijk in het geding komen. Nu er hiervan geen sprake lijkt te zijn dient het algemeen belang bediend te worden. Het Waterschap is er immers voor en door de burgers. Er is daarom geen goede reden voor het Waterschap de IJsseldijken niet open te stellen.

Helaas blijkt uit de houding van het Waterschap dat zij vooralsnog ongevoelig zijn voor deze oproep. Er is hiermee sprake van een democratisch tekort, brede lagen in de bevolking pleiten voor openstelling, maar de gekozen bestuurslaag Waterschap houdt zich doof. D66 pleit landelijk al jaren voor het plaatsen van de Waterschappen onder Provinciaal bestuur. Hiermee zou de democratische toetsing van besluiten beter gewaarborgd zijn, alsmede de toegankelijkheid van het bestuur in zijn algemeenheid.

D66 Lochem zal in haar verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 pleiten voor openstelling van de IJsseldijken op korte termijn. De partij vindt dat de Gemeente Lochem daarvoor maximale invloed moet uitoefenen op het Waterschap Rijn & IJssel. Wilt u net als wij ook wandelen of fietsen over de IJsseldijken? Stem dan D66 bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Mark Dalhuisen, Gorssel

Kandidaat Raadslid