Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 december 2013

Wat, waarom in de raad december 2013

De gemeenteraad vergaderde op 9 december in het gemeentehuis in Lochem onder leiding van onze tijdelijke burgemeester mevrouw Helmi Huijbregts. Wij informeren U hier graag over onze standpunten in deze vergadering.

Lochem oude gemeentehuizen Markt 1,2 en 3

D66 heeft het college en de coalitie gehouden aan hun besluit om de panden te verkopen vanwege de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Het nieuwe gemeentehuis staat er nu en de panden gaan niet de destijds beoogde 7,5 miljoen opbrengen. Het college heeft voorgesteld om het gemeentehuis aan de Markt en het stadhuis niet te verkopen maar te reserveren voor Lochem 3.0. Zo alleen zonder meer reserveren en dit traject ingaan, waar geen opbrengst tegenover staat is, voor D66 geen optie. Ons amendement met GB dat een verkoop van ook Markt 2 en 3 met een goed bod door moet gaan werd gesteund. Tot 1 oktober 2014 kunnen de panden gebruikt worden voor maatschappelijke initiatieven. uitgewerkt initiatief komt die maatschappelijk en financieel een meerwaarde oplevert werd gesteund. Zo heeft Lochem 3.0 ook de kans een uitgewerkt plan te maken die maatschappelijk en financieel een meerwaarde oplevert.

Accommodatiebeleid

D66 is voorstander van goede accommodaties. Voorwaarde is dat dorpen hier zelf ook in investeren en de exploitatie rond komt. Voor dergelijke accommodaties wil D66 éénmalig investeren gaf Gerrit Brummelman aan.

Hij complimenteerde het ambtelijk apparaat die de kaders hiervoor in een helder rapport heeft vastgelegd. Er is nu een meetlat die gemeentelijke panden met maatschappelijk nut kan beoordelen op nut, noodzaak en doelmatigheid. Maatschappelijke initiatieven moeten niet afhankelijk blijven van de overheid en D66 is dus ook blij met de visie en kaders op gemeentelijke accommodaties. Uitvoering van dit beleid, zo waarschuwde D66, zal lastige vraagstukken opleveren. Maar met dit heldere kader weet iedereen wel waar hij aan toe is.

Rekenkamercommissie

Een evaluatie-onderzoek naar de kwaliteit van de rekenkamercommissie en de vertegenwoordigers van de raad in de klankbordcommissie stond op de agenda. Over het voorstel om met de verbeteringen verder te gaan is D66 tevreden. De rekenkamer is onafhankelijk en raadsvertegenwoordigers in een klankbordgroep dragen zorg voor de vertaling van wensen van de raad. D66 stemde niet in met een motie van Groen Links na 2 jaar opnieuw te besluiten over de samenstelling van deze rekenkamer. Wij spreken daarmee onze steun uit aan de rekenkamercommissie en zien een uitdaging voor de nieuwe raadsvertegenwoordigers in de klankbordgroep.

Zutphenseweg Lochem Polsvoortterrein

D66 stemde samen met PvdA en GB niet in voor een 2 fasen plan voor het Polsvoort terrein.

Echter met meerderheid van 12 raadsleden vind het plan om het achterste deel te ontwikkelen toch doorgang.

D66 bedankt langs deze weg mevrouw Helmi Huijbregts-Schiedon voor de tijdelijke waarneming van het burgemeestersambt en wenst haar alle goeds voor de toekomst.