Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 januari 2014

Nu geen verkoop Markt 2!

In de raad van januari 2014 staat de verkoop van Markt 2 in Lochem op de agenda. Het eeuwenoude, beeldbepalende voormalige stadhuis. Een projectontwikkelaar heeft een bod uitgebracht van zegge en schrijve driehonderdvijftigduizend euro. En of de raad maar even voor 31 januari wil beslissen, anders volgt er een strafkorting van vijftigduizend euro.

Onderwijl maken diverse maatschappelijke organisaties zoals Forum Stad Lochem (FSL), het historisch genootschap Lochem-Laren-Barchem en de Lochemse Ondernemers Vereniging (LOV) zich hard voor het behouden van het monumentale gebouw aan de Markt.  Op de deur van het stadhuis is afgelopen zaterdag een manifest ‘gespijkerd’, net zoals Luther dat in de zestiende eeuw deed met zijn ’95 stellingen’ bij de Slotkerk van Wittenberg. Het manifest zegt: ‘Stop de verkoop van het historische stadhuis’.

De Markt 2 is cultuurhistorisch Lochems erfgoed. De Lochemse gemeenschap heeft er de afgelopen jaren nog ettelijke tonnen in geïnvesteerd. Meer dan een miljoen doen sommigen onder ons geloven. Het bod is marktconform, aldus de geleerden.

Onlosmakelijk verbonden met Markt 2 is het Lochemse burgerinitiatief Lochem 3.0. D66 juicht dit soort initiatieven toe en staat, voor wat Lochem 3.0 betreft, kritisch en enthousiast langs de zijlijn. En net zoals bij de Lochemse Kunstfactor in het voormalige gemeentehuis kan de overheid hier ondersteunend in optreden ten behoeve van de samenleving.

Geen gunning dus aan een projectontwikkelaar wanneer er burgerinitiatieven in ontwikkeling zijn, zoals in het amendement staat. Wij vragen wel, net als bijvoorbeeld bij het cultuurhuus in Harfsen, een meerjarig sluitende begroting.  

In de lijn van ons huidige en nieuwe verkiezingsprogramma: maak goed gebruik van de beschikbare, deels historische, panden in het centrum van Lochem en Gorssel, om leegstand en verloedering te voorkomen door:

  • Eigen kracht van mensen
  • Inzet van gemeenschap
  • Versterken centrum Lochem

Gerrit Brummelman, Fractievoorzitter D66 & Hamp Harmsen Lijsttrekker D66