Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 januari 2014

Woongenot onder druk

“Cruciale fase is aangebroken”  kopte de Stentor afgelopen zaterdag 4 januari. Dit houdt in dat alles na deze faseverandert. Waar gaat het over?

Het gaat over 90 extra goederentreinen per dag die óf langs de stad Lochem gaan rijden, de zogenaamde Twentelijn, of via de Gorsselse kant, de zogenaamde IJssellijn. In mei neemt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu een tracébesluit. Allereerst of de zogenaamde Noordtak er überhaupt komt en in tweede instantie welk tracé. Hoewel een en ander nog niet definitief is, zal het besluit grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de gemeente Lochem en de regio.

D66 is niet per definitie tegen de ontwikkeling van goederenvervoer over het spoor, maar hierbij moet een duurzame oplossing het uitgangspunt zijn. Veiligheid van de inwoners moet zijn gegarandeerd, natuur beschermd en de overlast moet minimaal zijn. Dat is met de Noordtak zoals deze nu gepland wordt niet het geval.

D66 Lochem is duidelijk over haar standpunt. Geen uitbreiding goederenvervoer door onze regio en de gemeente Lochem. Helaas is het niet alleen aan ons. Den Haag neemt daarover de beslissing en aanstaande 22 januari debatteert de tweede kamer over het onderwerp. Mansveld besluit in de zomer.

In ons verkiezingsprogramma kijken we verder dan mei 2014. Met de hoop op afstel anticiperen we wel op een eventuele komst van de extra goederentreinen. We zijn niet zo van de kop in het zand steken. Er staat en ik citeer:

Toename goederenvervoer mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en natuur in onze gemeente.”

U mag ons eraan houden. Mocht de Noordtak er toch komen zullen we er alles aan doen de toename van het goederenvervoer niet ten koste te laten gaan van de leefbaarheid, veiligheid en natuur in onze gemeente.

Ons standpunt blijft nee.  En om in spoortermen te praten zeggen wij “kopmaken”(spoorterm voor keren, red) dit voorgenomen beleid.

Hamp Harmsen

Lijsttrekker D66 Lochem