Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 februari 2014

D66 zat in 2010-2014 in de oppositie. Wat hebben we bereikt?

D66 zat in 2010-2014 in de oppositie. Ons standpunt in 2010 om niet mee te gaan met de bouw van een nieuw gemeentehuis en het “Etalage naar de toekomst (EndT)”-project hebben ons in de oppositie geplaatst. Doordat wij positief kritisch oppositie gevoerd hebben, konden we toch een aantal van onze speerpunten verwezenlijken. Dit hebben we met zowel coalitie- als oppositie partijen bereikt:

  • Wij staan bijvoorbeeld aan de basis van het gratis parkeren en het vrijgeven van de winkeltijden.
  • We hebben actief meegewerkt aan de oprichting van de BBOOR (Bedrijf Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte).
  • We hebben gepleit voor het verbeteren van de leefbaarheid in de afzonderlijke kernen, maar ook deze aantrekkelijk te maken voor ondernemers.
  • De wildgroei aan woningbouw in het buitengebied konden we tegenhouden.
  • We hebben voortdurend aandacht gegeven aan de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers.
  • We stonden op de bres voor behoud van het gemeentelijk loket in Gorssel.
  • We hebben gestreden voor de N346 variant,  en stonden zij aan zij met de dorpsraden.
  • Mede door ons koos het College voor het bestuurlijk aanbesteden van de uitvoering van de Wmo. Daardoor bleek uitvoering van Wmo taken goedkoper te kunnen en konden we werken met lokale aanbieders.

Hamp Harmsen , Lijsttrekker D66 Lochem