Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 februari 2014

De uitdaging van D66 Lochem 2014-2018

De uitdaging voor de komende vier jaar is het behouden en verbeteren van onze gemeente als vestigings- en woonplaats. En dat in een tijd van bezuinigingen en nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente vanwege stelselwijzigingen en toekomstige demografische veranderingen. Banen, een gezonde economie, goed onderwijs en koopkracht hebben daarom voor D66 de hoogste prioriteit.

Onze plannen voor de gemeente Lochem willen we op een duurzame manier uitvoeren. Dat betekent dat de leefbaarheid van onze woonomgeving en de natuur ook voor toekomstige generaties behouden blijft. Aandacht voor een goed milieu om in te werken en te leven, staat hierbij voorop. Dit laten we ook zien in de discussie over boringen naar steenkoolgas/schaliegas in onze gemeente. Onze stelling is en blijft: D66 Lochem is tegen boringen naar schaliegas!

Het goederentransport over rails verdient ook extra aandacht. Er zijn plannen om goederenvervoer door onze gemeente te intensiveren. D66 wil maximaal (landelijk) invloed uitoefenen voor dit thema om onze wensen te verwezenlijken: toename goederenvervoer mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid- en natuur in onze gemeente.

D66 Lochem waardeert eigen initiatief van de inwoners en wil dat aanmoedigen om zo vitale woongemeenschappen te behouden en te realiseren. Daarbij is het belangrijk om de regie over de uitvoering van diensten, zoals bijvoorbeeld wegenonderhoud, te behouden. Wij willen hierbij samenwerken met buurgemeenten en andere partners. De uitvoering van beleid zal zo dicht mogelijk bij de inwoners zelf moeten liggen.

D66 is er voor alle generaties. De jeugd heeft de toekomst. Tegelijkertijd zien wij de demografische ontwikkelingen en -trends binnen onze gemeente. Ouderen hebben daarom ook onze speciale aandacht.

Hamp Harmsen, Lijsttrekker D66 Lochem