Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 februari 2014

Noe Veuruut!

”Jao, maor bie ons zegt ze dat zo!” kan een eerste reactie zijn bij sommige ingezetenen van Lochem. D66 Lochem heeft als eerste in Nederland haar verkiezingsprogramma  vertaald in het dialect!  In het dialect dat over het algemeen  in de gemeente Lochem wordt gesproken. Plaatselijk zijn er kleine verschillen, waardoor de reactie kan zijn: ”Jao, maor bie ons zegt ze dat zo!”

Lijsttrekker van D66 Lochem, Hamp Harmsen, is de Mini Bos en Kee van Tuinen van de Dialectkring  zeer erkentelijk voor de hulp bij het vertalen. Hij vertelt: “ D66 is een cultuurpartij! En wat is mooier dan onze eigen streekcultuur. Ik liep als Achterhoeker in de tijd dat ik in Rotterdam woonde met een t-shirt rond waarop stond: goed gebekt in je eigen dialect!  Sommigen zaken moet je actief koesteren. Onze streektaal, als onderdeel van onze achterhoekse cultuur, is er daar één van.”

De afgelopen jaren is hard bezuinigd op de culturele sector. In het landelijk verkiezingsprogramma geeft D66 aan, de daarmee aangebrachte schade te willen herstellen. Tegelijkertijd zien we ook dat de cultuur- en kunstsector sterker is geworden. D66 wil stimuleren dat de culturele sector meer op eigen benen komt te staan en minder afhankelijk is van overheidsfinanciën.  Maar aldus Harmsen: “Wi-j make ons stark veur de streektaal!”

Lees op onze site het volledige programma in het dialect. Ga daarvoor naar publicaties.