Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 februari 2014

Verkeer en Vervoer

Onze infrastructuur is de ruggengraat van onze samenleving. Het heeft impact op thema’s als economie, leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. D66 vindt daarom dat de behoefte aan (nieuwe) infrastructuur aan de hand van deze thema’s moet worden beoordeeld.

Omdat de gemeente beperkte middelen beschikbaar heeft voor de instandhouding van het wegennet, moeten er scherpe keuzes gemaakt worden. D66 constateert dat er sprake is van achterstallig onderhoud van onze gemeentelijke infrastructuur. Wat ons betreft is onderhoud hiervan daarom belangrijker dan nieuwe aanleg. Ook vinden we dat het wegennet moet blijven passen bij het karakter van de gemeente. Dat bijvoorbeeld de zandwegen in stand blijven. Als laatste willen we de gemeente aantrekkelijk houden voor fietsers.

Onze speerpunten voor Verkeer en vervoer:

  • Inzetten voor maximale veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers). Dit betekent 30 km/u in de kernen, 60 km/u in het buitengebied, met name rondom scholen;
  • Realiseren van uitstekende bereikbaarheid binnen de gemeentegrenzen tussen de kernen, vooral voor (jeugdige en oudere) fietsers;
  • Mogelijk maken van directe verbinding met openbaar vervoer (OV) tussen Lochem en Gorssel;
  • Inzetten op goede en veilige parkeergelegenheid bij stations voor zowel auto’s als fietsers;
  • Inzetten op een veilige ontsluiting van station Lochem voor fietsers;
  • Verbeteren en aantrekkelijker maken van de benutting van het spoor en OV;
  • Behouden van de bestaande ‘bruggen’ infrastructuur;
  • Terugdringen van vervuilende mobiliteit, stimuleren van groene mobiliteit.

Hamp Harmsen, Lijsttrekker D66 Lochem