Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 februari 2014

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs is altijd een belangrijk speerpunt van D66 geweest en zal dit ook altijd blijven. Goed onderwijs is de basis voor een duurzame samenleving en economie.

Als lokale overheid kunnen we meer dan alleen maar gebouwen neerzetten voor onderwijs. Het bestrijden van analfabetisme en laaggeletterdheid, het bevorderen van leesvaardigheid bij de jeugd, het inzetten van conciërges op scholen en het stimuleren van sport op scholen zijn mogelijkheden waar we op gemeentelijk niveau aan kunnen bijdragen. Daarmee werken we aan een beter opgroeiklimaat voor onze jeugd.

D66 koestert onze grondrechten en gedeelde waarden. Het onderwijs is de plaats om onze jeugd deze waarden te laten beleven. De kwaliteit van goed onderwijs moet goed blijven, voor jong en oud. Keuzevrijheid van school willen we garanderen, binnen de wettelijke kaders, waarbij kwaliteit en betaalbaarheid belangrijke factoren zijn. Wij vinden het geen gemeentelijke taak om actief beleid te voeren op integratie op basis van geloof en afkomst. Ouders hebben hierin de belangrijkste verantwoordelijkheid. D66 is voor een breder functioneel gebruik van schoolgebouwen.

Wij vinden het essentieel dat er binnen het onderwijs aandacht komt voor preventie. Belangrijkste onderwerpen zijn: drugs, bewegen, overgewicht, alcohol en roken.

Voor leefbaarheid van de kernen streven we naar behoud van basisonderwijs in de kernen zelf, mits de kwaliteit van onderwijs gehandhaafd kan worden en altijd binnen wettelijke kaders.

Onze speerpunten voor Onderwijs:

  • Inzetten op toekomstbestendig bouwen van duurzame scholen;
  • Geld vrijmaken voor preventie op scholen;
  • Bestrijden van analfabetisme, laaggeletterdheid en bevorderen leesvaardigheid bij jeugd;
  • Stimuleren van bewegen door middel van sportonderwijs;
  • Mogelijk maken en (co)financieren van conciërges op school;
  • Keuzevrijheid in het onderwijs bewaken en geen regels daarvoor maken;
  • Ruimte bieden aan ondernemerschap voor een aanvullend gebruik van schoolgebouwen.

Hamp Harmsen, Lijsttrekker D66 Lochem