Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 februari 2014

Een beetje integer bestaat niet!

De PvdA is  woedend,  omdat D66-leider Pechtold een motie van wantrouwen indiende tegen PvdA-minister Plasterk tijdens het afluisterdebat. PvdA-leider Samsom vindt dat onbegrijpelijk. Ik vind het echter onbegrijpelijk dat je daar kwaad over kunt worden. Plassterk vertelde niet de gehele waarheid, hij hield de waarheid achter en hij heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen. In onze samenleving dient de schijn van niet integer handelen te vuur en te zwaard te worden bestreden. Kennelijk is de PvdA integer handelen verleerd, in haar tijd zei Ien Dales(1931-1994) nog heel toepasselijk; “De overheid is óf wel óf niet integer: een beetje integer bestaat niet.”

Goed bestuur betekent dat het bestuur en gemeentelijk apparaat zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met de bevoegdheden, middelen en informatie waarover ze beschikt. Vanzelfsprekend houden zij rekening met en gaan ze op een correcte manier om met alle betrokkenen, zoals inwoners, bedrijven en instellingen. D66 wil dat er waarborgen zijn die de inwoner het vertrouwen geeft dat zij zelf niet hoeft te controleren. De gemeente moet open staan voor iedere vraag of twijfel van inwoners over bepaalde gang van zaken.

Wij pleiten voor het benoemen van een lokale ombudsman. Als de inwoner vragen heeft, of klachten kan deze ombudsman onafhankelijk onderzoek doen. Ook wil D66 dat er zowel in de begroting als het jaarverslag een integriteitsparagraaf wordt opgenomen. Voor het bestuur, raadsleden en ambtenaren moet er periodieke scholing op het gebied van integriteit zijn. Daarnaast moet een vertrouwenspersoon integriteit aangesteld worden.

Onze speerpunten voor bestuurlijke integriteit in ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkeizingen zijn daarom ook helder en duidelijk:

  • Instellen lokale ombudsman voor inwoners, klanten en andere belanghebbenden;
  • Jaarlijks opnemen van een verslag van het integriteitsbeleid in het jaarverslag;
  • Voor het bestuur, raadsleden en ambtenaren moet er periodieke scholing integriteit zijn en er moet een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) aangesteld zijn.

En wie dan kwaad gaat worden,  omdat we met deze instrumenten de democratie en het kiezersvertrouwen bewaken, laat hiermee zien met welke eigen waarden en normen er tegen de democratie en de kiezer aangekeken wordt.

Hamp Harmsen, Lijsttrekker D66 Lochem