Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 februari 2014

Thema-avond over de economische kansen in de gemeente Lochem

Op 26 februari organiseert D66 Lochem samen met de andere politieke partijen in Gorssel een thema-avond over de economische kansen in de gemeente Lochem. De 66 stellingen die hiervoor al gepresenteerd zijn, hebben geen relatie met het verkiezingsprogramma. Het wordt dus tijd om kleur te bekennen.

Natuurlijk is groen de kleur van D66! Wij vertalen dat graag naar een duurzame samenleving, waarin de inwoners van de gemeente centraal staan. Duurzaam betekent niet alleen neutraal in energie en/of een ecologische footprint, maar ook sociaal innovatief zijn. Economie gaat immers niet alleen om geld, maar juist om mensen.

D66 gelooft in zelfredzaamheid van burgers en ondernemers, in de werking van de markt. Volledige vrijheid in de markt kan echter ook leiden tot ongewenste uitwassen, zoals we hebben kunnen zien bij bijvoorbeeld de banken in de laatste crisis. D66 vindt dat de overheid bedoeld is om dergelijke uitwassen te bestrijden en bij te dragen aan een leefklimaat waarin iedereen goed kan gedijen.

Door mensen uit te dagen en te faciliteren bij het benutten van hun talenten, kan de overheid mensen meer uit zichzelf laten halen, dan ze zelf voor mogelijk houden. Het is voor D66 een groot goed dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun succes in de samenleving. Goed onderwijs, samenwerking tussen ondernemers, maar ook tussen overheid en ondernemers en stimulerend gemeentebeleid zijn belangrijke pijlers onder een goede lokale economie.

Volgens D66 kan de gemeente de komende jaren meer aandacht besteden aan een gezonde economische ontwikkeling in de regio door:

  • Het creëren van sterke leefkernen met kleinschalige werkgelegenheid en een sterke middenstand;
  • Het ontwikkelen van een sterke (technische) infrastructuur en netwerken van mensen & middelen;
  • Aanvullend gebruik van bijvoorbeeld schoolgebouwen door ondernemers
  • Stimuleren van groene bedrijvigheid & agrarische bedrijven in de regio;
  • Het vereenvoudigen van re-integratie van inwoners zonder werk, bij lokale werkgevers;
  • Ontwikkelen van nieuwe industrie alleen in samenhang met omliggende gemeenten.

Kortom, bij D66 draait het om een samenleving waarin mensen centraal staan. Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen werken, leven en ondernemen, zoals zij dat willen. Dat past bij ons liberale karakter. Voor wie dit niet vanzelfsprekend is, kan rekenen op ondersteuning van de overheid.

In de komende periode werken wij het beleid graag samen met alle betrokkenen uit. D66 staat immers ook voor een transparante overheid, waar alle inwoners mogen meepraten. Samenwerken, dat is de enige manier waarop wij samen vooruit kunnen. Niet tegenover elkaar zitten, maar samen kijken naar reële oplossingen. Graag praten Hamp Harmsen, Bart van der Meij en de andere kandidaten met u door over economische kansen voor de gemeente Lochem op 26 februari, om 20 uur in de kerk in Gorssel.

Mocht u op de 26e verhinderd zijn, breng dan op 19 maart uw stem uit op D66. Nu vooruit!

Bart van der Meij