Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 maart 2014

Politieke emancipatie?

Afgelopen donderdag, n.a.v. het sportdebat, twitterde de PvdA dat hun lijsttrekker de enige vrouw was naast 5 mannelijke lijsttrekkers en 1 raadslid. Daar heeft de PvdA een punt. En op Internationale Vrouwendag tijd om hier even bij stil te staan.

Het democratisch ideaal van een gelijke vertegenwoordiging in aantallen gekozen vrouwen en mannen is na bijna honderd jaar vrouwenkiesrecht helaas nog steeds niet bereikt.
Vooral de gemeenteraden lijken ver achter te blijven.  In Nederland is slechts één op de vijf burgemeesters een vrouw en onder wethouders is het aandeel vrouwen zelfs nog ietsje kleiner. Nederland loopt daarmee achter in vergelijking met de meeste andere Europese landen, daar schommelen de percentages namelijk tussen de 30 en 40 procent.

Nagenoeg iedereen is het er over eens dat vrouwen het verschil kunnen maken in de politiek. Een evenwichtige verhouding man/vrouw in de bestuurlijk politieke omgeving geeft een geheel andere politiek. Als in een raad een behoorlijk aantal vrouwen zit, scoort dit qua evenwichtigheid beter dan de mannelijke bolwerken die nu de bestuurskamers bevolken.

Maar hoe is dat in Lochem? Alle deelnemende partijen in de gemeente Lochem hebben hun kieslijst ingediend. De lijsten staan gepubliceerd op de site van gemeente Lochem en lagen afgelopen week in de brievenbus. Het aantal vrouwelijke kandidaat raadsleden bij de eerste tien kandidaten van de partijen in Lochem levert het volgende resultaat:

D66 4, GL 4,  GB 3, CDA 3, PvdA 3 VVD 1 en MML 0.  Procentueel, het aantal vrouwen op de gehele lijst geeft eenzelfde beeld; D66 Lochem voert de lijst trots aan met een kleine 40%. GB, PvdA, CDA en Groen Links schommelen rond de 30%, MML (12,5%) en VVD(7,1 %) is de hekkensluiter.

Het zou goed zijn voor Lochem als er een raad komt met een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen. Het huidige aandeel vrouwen bedraagt een kleine 40% in onze 23 leden tellende gemeenteraad. En een evenwichtige verhouding man/vrouw in de bestuurlijk politieke omgeving geeft een geheel andere politiek. D66 heeft op haar lijst bij de eerste acht kandidaten Tanja Pompe uit Lochem op nummer twee staan, Marleen van der Meulen uit Gorssel staat 6 en Carola Eppink uit Lochem nummer 7! Topvrouwen die het verschil gaan maken! De kiezer is aan zet, nu vooruit!

Hamp Harmsen, Lijsttrekker D66 Lochem