Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 mei 2014

Fractieondersteuners gezocht!

D66 Lochem zit met vier zetels in de raad van de gemeente Lochem. De fractie bestaat uit de raadsleden en fractieondersteuners. Wij komen ongeveer 2x per maand ’s avonds bij elkaar in onze fractiekamer in het gemeentehuis of op locatie. Dit doen we op woensdag (ongeveer 2½ uur). We bespreken dan met elkaar de onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering en ronde- en vierkante tafel gesprekken (RTG/VTG) staan.

Een maal per maand is er een raadsvergadering en een maal per maand een RTG/VTG. Daarnaast kun je aanschuiven bij een keur aan activiteiten en bijeenkomsten. Weliswaar is deze functie wat vrijblijvender dan die van een raadslid, maar als fractie ondersteuner ben je snel enkele uren per week kwijt.

Waar hebben we het over tijdens de vergaderingen? Je kunt het zo gek niet bedenken; bijvoorbeeld parkeerplaatsen, overlast roeken, de schouwburg en muziekschool, beleid voor gehandicapten en minima, de ouderenzorg, het jeugdbeleid, de veiligheid in de wijken en in de binnenstad, het verkeer, de sluis Eefde, wonen en bouwen, de begroting etc. etc. Alles wat de gemeente en haar inwoners aangaat passeert wel de revue. Leidend zijn daarbij de raadsagenda, memo’s of ingezonden brieven(mails). We discussiëren met elkaar en stellen elkaar kritische vragen, lachen veel en zoeken naar de D66 gedachtegang in alles wat er speelt. Soms krijgen we bezoek van inwoners en of organisaties uit de kernen uit de gemeente Lochem.

Als fractieondersteuner vertegenwoordig je de fractie officieel tijdens de ronde en vierkante tafel gesprekken. We verdelen de taken in de fractie evenredig. Daar staat een minimale vergoeding tegenover.

We zoeken fractieondersteuners die nuchter, pragmatisch en meelevend zijn. Een teamspeler! Je zit er niet voor jezelf maar voor de inwoners. Samen met ons wil je doorgroeien naar een hoger plan. Feedback ontvangen en geven is daarbij essentieel. We zijn met name op zoek naar kandidaten met een financiële achtergrond. Het steunfractie lidmaatschap is een prima opstap naar raadslid in de toekomst. Je bent lid van D66 Lochem of wilt dit worden.

We zullen je helpen en ondersteunen bij vervullen van je rol als fractieondersteuner. Na een kennismakingsgesprek met de fractievoorzitter en een raadslid draai je twee maanden mee. Na die twee maanden kijken we gezamenlijk of het goed is om met elkaar door te gaan. De raad moet vervolgens altijd instemmen met je benoeming.

Aanmelden kan via d66hampharmsen@icloud.com.