Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 oktober 2014

“Een beetje integer bestaat niet!”

Ien Dales zei ooit eens; “De overheid is óf wel óf niet integer; een beetje integer bestaat niet.” D66 Raadslid Marleen van der Meulen vroeg bij het besluitnemende deel van afgelopen raadsvergadering of directe actieve betrokkenheid van raadsleden bij burgerinitiatieven niet de integriteit van die raadsleden in de knel brengt? Hoe kun je voor of tegen iets stemmen waar je direct bij betrokken bent als raadslid en er mogelijk voor- of nadeel van hebt?

Goed bestuur betekent dat het bestuur en gemeentelijk apparaat zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met de bevoegdheden, middelen en de informatie waarover ze beschikken. Vanzelfsprekend houden zij rekening met en gaat ze op een correcte manier om met alle betrokkenen zoals inwoners, bedrijven en instellingen.

Maar wij willen ook een overheid die midden in de samenleving staat. En een gemeenteraad die onderdeel is van die samenleving. Wij zijn zogezegd die samenleving. Maar hoe voorkomen we dat we dan maar een beetje integer zijn? Marleen van der Meulen stelde die vraag. En volgens mij moeten we met zijn allen op zoek naar het antwoord.

Hamp Harmsen