Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 oktober 2014

“Geld voor zorg alleen naar zorg!”

“Wij hebben ze dan wel op de agenda gezet, maar dat onze wijzigingsvoorstellen zo breed gedragen werden , niets dan lof daarvoor aan de andere partijen. Lochem kan trots zijn op deze raad en haar betrokkenheid en zorgen om de zorg”. Hamp Harmsen, fractievoorzitter D66 Lochem kijkt met een goed gevoel terug op de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandag 14 oktober.

Daarin kwamen onder meer de beleidsplannen en verordeningen sociaal domein aan de orde. Een belangrijk en uiterst actueel onderwerp, want vanaf 1 januari 2015 drukken stelselwijzigingen en decentralisaties in de zorg een duidelijk stempel op het gemeentelijk beleid. Met als gevolg dat zaken als langdurige zorg, welzijn en ondersteuning aan onze inwoners op dit moment meer dan ooit op de lokale politieke agenda staan.

Hamp Harmsen: “D66 vindt dat de gemeente een belangrijke rol moet krijgen als regisseur voor het garanderen van de kwaliteit van zorg en voor kostenbeheersing. Met als uitgangspunt: gegarandeerde zorg voor mensen die deze hulp en zorg nodig hebben. De centrale rol daarin spelen onze zorgdeskundigen. De huisartsen, (wijk)verpleegkun¬digen, begeleiders en maat-schappelijk werkers dus! Zij leveren de zorg, zij weten immers als geen ander welke zorg mensen echt nodig hebben.”

Niet besturen met de portemonnee
Gegarandeerde zorg waarmaken, het staat of valt aldus D66 bij inzicht hebben in of het geld dat van het rijk naar de gemeente komt, het beschikbare budget dus, wel toereikend is. Anders gezegd: krijgen onze inwoners straks nog wel zorg als de budgetten op zijn?
Hamp Harmsen weer: “Ja dus. Gegarandeerd! Dankzij ons gemeenteraadsbreed gesteunde amendement om, mocht het beschikbare budget ontoereikend zijn, gebruik te maken van de reservepositie van de gemeente. En als er geld over is, dan reserveren we dat voor het jaar daarop. Als het om inwoners gaat in kwetsbare situaties besturen wij niet met de portemonnee. Integendeel: geld voor zorg gaat alleen naar zorg!”

Individueel maatwerk
Een tweede belangrijke en ook weer breed gesteund wijzigingsvoorstel betrof het persoonsgebonden budget, kortweg PGB. Hamp Harmsen daarover: “Het PGB is een uitstekend instrument om tot individueel maatwerk te komen en draagt bij aan het behouden van de eigen regie over het eigen leven voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Op een paar voorwaarden: dat het een gelijkwaardig alternatief is voor zorg in natura, dat het ruimhartig is, dat het inzetbaar is binnen het sociale netwerk van de PGB-vrager, inclusief zorgverlener binnen het gezin, en dat het gemotiveerd wordt in een persoonlijk plan. Welnu, en nogmaals dank daarvoor aan alle andere partijen in de raad, zo gaan wij het in Lochem doen.”