Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 oktober 2014

Kandidaatstelling Provinciale Staten Leendert Stutvoet, afdeling Lochem

Leendert Stutvoet van D66 Lochem heeft zich kandidaat gesteld voor de Provenciale  Staten verkiezing 2015.  De kiescommissie D66 Gelderland heeft hem in het eerste cluster geplaatst, maar het is nu natuurlijk aan de leden om hem inderdaad op een verkiesbare plaats te zetten. Wie is Leendert? We stelden hem enkele vragen.

Wie ben je?

Ik ben Leendert Stutvoet. Ik ben getrouwd, heb 4 kinderen en ben inmiddels 55 jaar. Ik woon in westelijke gedeelte van Lochem(Joppe) en voel me Lochemer.

Wat is je betrokkenheid bij de regio

Ik woon sinds 2005 in de gemeente Lochem en ben daar lokaal actief geworden als voorzitter van een belangenvereniging waarmee we invloed hebben uitgeoefend rond besluitvorming inrichting N348, discussie schaliegas en Goederenvervoer over het spoor. Zo ben ik betrokken geraakt bij de lokale politiek. Ik stem al jaren D66 en ben actief geworden in de afdeling onder meer als medeschrijver van het verkiezingsprogramma.

Veel van de thema’s die in Lochem aan de orde komen zij representatief voor de provincie: Vitaliteit van binnenstad en kleine kernen; vergrijzing van de bevolking; recreatie-agrarische activiteiten; leefbaarheid en duurzaamheid; economische ontwikkeling

Welke achtergrond breng je mee?

Ik heb ik Wageningen gestudeerd (Cultuurtechniek, bedrijfskunde). De afgelopen 30 jaar het ik managementfuncties in het internationale bedrijfsleven vervuld. Sinds vorig jaar ben ik actief als investment manager bij Wadinko NV een regionaal, overheids gecontroleerd participatiefonds dat de ontwikkeling van industriële activiteiten in Overijssel stimuleert. Ervaring die ook voor Gelderland zeker van pas komt.

Waarom stel je jezelf kandidaat?

Ik vind het mooi om een bedrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze samenleving, en die van onze regio in het bijzonder. Betrokken zijn bij wat je doet, dat is belangrijk voor mij. De onderwerpen waar ik mij mee bezighoudt zijn onderwerpen die op provinciaal niveau spelen. Met D66 hebben we de kans nu een flinke stem in de provinciale ontwikkeling te hebben. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren.

Als je bent gekozen waar ga je jezelf hard voor maken?

We moeten onze regio vitaal houden. Gelderland heeft veel te bieden! Dat wil zeggen een gezonde leeftijdsopbouw behouden, met leefbare kernen, op basis van een duurzame ontwikkeling. Speerpunten zijn:

  • Investeren in en faciliteren van de economische ontwikkeling, niet alleen in food valley maar ook in de overige regio’s.
  • Investeren in lokaal onderwijs, zodanig dat het aantrekkelijk is voor jongeren om in Gelderland te wonen en voor bedrijven om zich daar te vestigen.
  • Behoud van onze leefomgeving; evenwichtige afweging natuurbehoud, recreatie en agrarische ontwikkeling.
  • Stimulering duurzame energie, geen ontwikkeling van schaliegas

Wat wil je de leden van D66 nog meegeven? 

We hebben een sterke fractie nodig in PS om onze D66 doelen te bereiken. Dat betekent verschillende achtergronden en kennis en vertegenwoordiging van de verschillende regio’s uit de provincie. Ik denk ik daarbij een goede bijdrage te kunnen leveren.

Ik hoop dat hun stem mij op een verkiesbare plek brengt!. Mochten ze meer informatie willen hebben over mij kunnen ze me altijd bellen en of mailen!  Via mail: stutvoet@globalxs.nl of telefonisch 06-51366828