Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 oktober 2014

Motie veilige uitwisseling van medische gegevens van Hamp Harmsen e.a.

Het landelijk bestuur D66 adviseert haar leden de ingediende motie van Hamp Harmsen e.a. betreffende veilige uitwisseling van medische gegevens op congres C100 1 november over te nemen! #top