Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 november 2014

Laat de waan van de dag het college regeren!

Maandag 10 november werd de begroting 2015 in de Raadsvergadering besproken. Lees de bijdrage van D66 hieronder:

‘Congres, nooit tevreden met de status quo!’ Zo zei hij het, Alexander Pechtold, zaterdag 1 november jongstleden op het D66-congres in Den Bosch.

Die uitspraak is ons, D66 Lochem, uit het hart gegrepen. Wat niet betekent dat wij stelselmatig ontevreden zijn over hoe het in Lochem reilt en zeilt.

Sterker, wij zijn tevreden! Wij zien dat er al tal van belangrijke beslissingen genomen zijn. In het sociale domein, op gebied van ruimtelijke ordening en op het gebied van de participerende samenleving. Neem bijvoorbeeld het anders inrichten van de huishoudelijke hulp; neem de sluis in Eefde en de rondweg Lochem. Neem ook het terughalen van TKF, Lochem 3.0 en ‘het stadhuus’ en neem zeker de meerjarig sluitende begroting die nu voorligt.

Daarmee is onze tevredenheid nog niet op! Zo zijn we ook tevreden over – en u kunt dit noteren als een understatement – dit college. Een college dat, in tegenstelling tot de vorige raadsperiode, wél verantwoordelijkheid durft te nemen. Wél lastige keuzes durft te maken. En zaken niet steeds voor zich uit schuift.

Genoeg tevredenheid! Want, en om nogmaals Alexander Pechthold aan te halen: ‘Wij willen door!’ Wij willen werken aan nieuwe groei en meer banen. Zeker meer banen door een ambitieuze agenda op het gebied van duurzaamheid en schone energie.

Daarom college: zet de duurzame plannenmakerij van de vorige raadsperiode om in realistische concrete praktijken. Houd die koploperspositie op het gebied van duurzaamheid vast. Laten we onze kinderen een betere toekomst bezorgen. En laten we de wereld in elk geval niet slechter achterlaten dan hoe wij hem aangereikt hebben gekregen.

Wat daarvoor hoognodig is? : groene mobiliteit, energieneutraliteit en een groene en leefbare omgeving. Waarmaken dus, die ambitie met betrekking tot energieneutraliteit! Wanneer komen ze er, die windmolens en solarvelden? Snel, sneller, snelst, als het aan ons ligt!

Maar wij maken ons ook zorgen. Om de winkelleegstand in hartje Lochem bijvoorbeeld. Om de handhaving door de overheid. Zaken die weliswaar niet zo zichtbaar zijn op de politieke agenda, maar die de Lochemers wel degelijk bezighouden. Zaken waarbij wat ons betreft de waan van de dag meer het college mag regeren.

Kijk eens naar de Lochemse binnenstad. Haar vitaliteit wordt danig bedreigd door de steeds groeiende winkelleegstand. De leegloop van ons centrum, mede een gevolg van het beleid van het vorige college, is ons een doorn in het oog.

Dat tij moeten wij keren! Door te staan voor vitale kernen met gemeenschapszin, met betrokken inwoners, sociale cohesie, aantrekkelijk, leefbaar en met ruimte voor eigenheid. Ook in de stad Lochem. Zo staat het in ons verkiezingsprogramma. Zo hebben we het verkondigd bij verkiezingsdebatten. Zo zeggen wij het nu weer!

En wij zeggen ook dat er een plan moet komen om de binnenstad van Lochem weer aantrekkelijk, lees vitaal te maken. Een totaalplan vanuit een visie. Met een realistisch uitvoeringsprogramma. En ga dat nou vooral niet zelf doen maar faciliteer en ondersteun.

Zoals aangestipt: ook handhaving door de overheid is een punt van zorg. Niet in de laatste plaats omdat door het ontbreken van handhaving het vertrouwen van inwoners in ‘hun’ overheid een flinke knauw heeft gekregen. Dit is ons zo letterlijk aangegeven door inwoners.

Hoe dat vertrouwen terug te winnen? Door handhaving in ere te herstellen! Handhaving, daar waar mogelijk, in eerste instantie door de samenleving zelf. Maar waar dat niet werkt door een dwingende en rechtvaardige overheid!

Waar het om gaat, is dat alle Lochemers hun overheid, hun gemeente weer gaan zien en ervaren als een betrouwbare partner. En of een Omgevingsdienst Achterhoek of een eigen ambtenaar dat moet doen, het moet gebeuren. Punt!

D66 wil hiervoor ruimte en middelen. En waar die er nog niet zijn, zullen wij die moeten realiseren! Wij durven hiervoor keuzes te maken. Wij gaan daarover discussies niet uit te weg. Alles voor het goede doel: voor de leefbaarheid, voor de inwoners én voor de samenleving als geheel.