Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 december 2014

Burgerzakenloket Gorsssel

Schrik, toen ik op 2 december de tweet van @ds_lochem las over het einde van het burgerzakenloket in Gorssel. Schrik die na het lezen van het stuk in de Stentor van woensdag 3 december over hetzelfde onderwerp omsloeg in irritatie.

De Raad van afgelopen november had toch nagenoeg ingestemd met het in begroting 2015 opnemen van een bedrag van 10.000 euro voor het openhouden van loket Gorssel?! Vooruitlopend op een nog te houden evaluatie!

Noch het College, noch de Raad hebben ergens gezegd of opgeschreven dat het burgerloket Gorssel in 2018 gaat sluiten. Laat onverlet dat vanuit doelmatigheid we wel regelmatig moeten evalueren over nut en noodzaak van het loket. Niets heeft bij voorbaat het eeuwige leven.

Kortom: zowel de tweet als het artikel zijn tendentieus en daarmee niets meer en niets anders dan stemmingmakerij.

Hamp Harmsen, Fractievoorzitter D66 Lochem