Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 september 2016

Hamp Harmsen tijdelijk afwezig door ziekte

Vanwege een ernstige ziekte zal Hamp zijn taak als fractievoorzitter D66 Lochem de komende tijd helaas niet kunnen uitoefenen. Raadslid Marleen van der Meulen zal dit tijdelijk van hem overnemen. We leven met Hamp mee en wensen hem veel sterkte de komende tijd en hopen hem snel weer in ons midden te zien!

We hebben oud-raadslid Piet Polderman bereid gevonden de plaats van Hamp als raadslid in te nemen. Extra fractieondersteuning wordt verleend door Leendert Stutvoet. Beiden werden op 19 september geïnstalleerd. Dank aan Piet en Leendert voor de inzet.